Texty písní Dream Theater Black Clouds & Silver Linings The Count of Tuscany

The Count of Tuscany

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Several years ago
In a foreign town
Far away from home
I met the Count of Tuscany

A young eccentric man
Bred from royal blood
Took me for a ride
Across the open country side

Get into my car
Let's go for a drive
Along the way
I'll be your guide
Just step inside

Maybe you'll recall
A cannibal curator
A character inspired by my brother's life

Winding through the hills
The city far behind
On and on we drove
Down narrow streets and dusty roads

At last we came upon
A picturesque estate
On sprawling emerald fields
An ancient world of times gone by

Let me introduce
My brother
A bearded gentleman
Historian
Sucking on his pipe
Distinguished accent
Making me uptight
No accident

I want to stay alive
Everything about this place
Just doesn't feel right
I
I don't want to die
Suddenly I'm frightened for my life

I want to say goodbye
This could be the last time
You see me alive
I
I may not survive
Knew it from the moment we arrived

Would you like to see
Our secret holy place?
I come here late at night
To pray to him by candlelight
Then peering through the glass
I saw with disbelief
Still dressed in royal clothes
The saint behind the alter

History recalls
During times of war
Legend has been traced
Back inside these castle walls

The soldiers came to hide
In barrels filled with wine
Never to escape
This tombs of oak
Are where they died

Down the cellar stairs
I disappear
Like the angel's share
The end is near

Come and have a taste
A rare vintage
All the finest wines
Improve with age

I want to stay alive
Everything about this place
Just doesn't feel right
I
I don't want to die
Suddenly I'm frightened for my life

I want to say goodbye
This could be the last time
You see me alive
I
I may not survive
Knew it from the moment we arrived

(Instrumental)

Could this be the end?
Is this the way I die?
Sitting here alone
No one by my side

I don't understand
I don't feel that I deserve this
What did I do wrong?
I just don't understand
(I just don't understand)

Give me one more chance
Let me please explain
It's all been circumstance
I'll tell you once again

You took me for a ride
Promising a vast adventure
Next thing that I know
I'm frightened for my life

Now wait a minute man
That's not how it is
You must be confused
That isn't who I am

Please don't be afraid
I would never try to hurt you
This is how we live
Strange although it seems
Please try to forgive

The chapel and the saint
The soldiers and the wine
The fables and the tales
All handed down through time

Of course you're free to go
Go and tell the world my story
Tell about my brother
Tell them about me

The Count of Tuscany
Před pár lety
V cizím městě
Daleko od domova
Potkal jsem Hraběte Toskánska

Mladý výstřední muž
Zplozen z královské krve
Vzal mě na projížďku
Přes kraj

Nasedni
Svezeme se
Po cestě
Budu tvým průvodcem
Jen nastup

Možná si vzpomeneš
Kanibalův kurátor
Charakter inspirován životem mého bratra

Vanoucí přes kopce
Město v dáli
Dál a dál jedeme
Po cestách a zaprášených silnicích

Nakonec přijíždíme
K malebnému stavení
Na rozvalitých smaragdových polích
Starý svět časů zmizelých

Dovol mi představit ti
Mého bratra
Vousatého gentlemana
Historika
Sající svou pípu
S vybraným přízvukem
Jsem z něj nervózní
Bez náhody

Chci zůstat naživu
Tohle místo
Není dobré

Já nechci zemřít
Náhle bojím se o svůj život

Chci říct sbohem
Toto může být naposled
Kdy mě vidíš naživu

Asi nepřežiju
Vím to od té doby, co jsme dorazili

Viděl bys rád
Naše tajné místo?
Přicházím sem pozdě v noci
Abych se za něj modlil při svíčkách
Pak zírám přes sklenici
Koukám s nedůvěrou
Stále oděn ve vznešeném šatu
Svatý za oltářem

Historie vzpomínek
Během časů války
Legenda zanechala stopu
Zpět mezi zdi tohoto kostela

Voják přišel se ukrýt
V sudech plných vína
Nikdy neutekl
Tyto hrobky dubové
A kde zemřeli

Dolů po skleněných schodech
Mizím
Jako anděl
Konec je blízko

Přijď a ochutnej
Ryzí výběr
Všechny nejlepší vína
Zlepšeny věkem

Chci zůstat naživu
Tohle místo
Není dobré

Já nechci zemřít
Náhle bojím se o svůj život

Chci říct sbohem
Toto může být naposled
Kdy mě vidíš naživu

Asi nepřežiju
Vím to od té doby, co jsme dorazili

(Instrumental)

Může to být konec?
Je tohle způsob, jak zemřu?
Sedím tu sám
Nikdo po mém boku

Nerozumím
Necítím, že bych si to zasloužil
Co jsem pokazil?
Prostě nerozumím
(Prostě nerozumím)

Dej mi ještě jednu šanci
Dovol mi vysvětlit
Vše je to jen náhoda
Ještě jednou ti povídám

Vzal jsi mě na projížďku
Sliboval velké dobrodružství
Další věc, na kterou myslím
Bojím se o svůj život

Teď počkej chvíli, člověče
Tak to nemá být
Musít být zmatený
To nejsem já

Prosím, neboj se
Nikdy bych ti neublížil
Takto žijeme
Podivně se to zdá být
Prosím, snaž se odpustit

Kaple a svatí
Vojáci a vínu
Bajky a příběhy
Vše odkazy času

Jistě, že můžeš jít
Jdi a pověz světu můj příběh
Pověz jim o mém bratru
Pověz jim o mě

Hrabě Toskánska
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy