Texty písní Dream Theater Black Clouds & Silver Linings Wither

Wither

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Let it out, let it out
Feel the empty space
So insecure, find the words and let it out
Staring down, staring down
Nothing comes to mind
Find the place, turn the water into wine

But I feel I'm getting nowhere
And I'll never see the end

So I wither and render myself helpless
I give in and everything is clear
I break down and let the story guide me

Turn it on, turn it on
Let the feelings flow
Close your eyes and see the ones you used to know
Open up, open up
Don't struggle to relate
Lure it out, help the memory escape

Still this barrenness consumes me
And I feel like giving up

So I wither and render myself helpless
I give in and everything is clear
I break down and let the story guide me
I wither and give myself away

Like reflections on the page
The worlds which you create

I drown in hesitation, my words come crashing down
And all my best creations, burn into the ground
The thought of starting over, leaves me paralyzed
Tear it out again, another one that got away

Wither and render myself helpless
I give in and everything is clear

I wither and render myself helpless
I give in and everything is clear
I break down and let the story guide me
I wither and give myself away

Like reflections on the page
The worlds which you create

I drown in hesitation, my words come crashing down
And all my best creations, burn into the ground
The thought of starting over, leaves me paralyzed
Tear it out again, another one that got away

I wither and render myself helpless
I give in and everything is clear

[Guitar solo by John Petrucci]

I wither and render myself helpless
I give in and everything is clear
I break down and let the story guide me
I wither and give myself away

Like reflections on the page
The worlds which you create

The worlds which you create

Let it out, let it out.
Nech to jít, nech to jít
A pociť tu prázdnotu
Tak nejistý, najdi slova a nech to jít
Zírající dolů, zírající dolů
Nic nepřichází na mysl
Najdi místo, změň vodu ve víno

Však pocit mám, jako bych jen stál
A nikdy nespatřím konec

Tak chřadnu a činím ze sebe bezmocného
Vzdávám se a vše je jasné
Padám a nechám příběh, aby mě vedl

Spusť to, spusť to
Nech pocity téct
Zavři oči a spatři ty, jež jsi znával
Otevři se, otevři se
Nebojuj
Vylákej, pomoz vzpomínce utéci

Stále mě ta prázdnota sžírá
A cítím, že se vzdávám

Tak chřadnu a činím ze sebe bezmocného
Vzdávám se a vše je jasné
Padám a nechám příběh, aby mě vedl
Chřadnu a odhaluji se

Jako odrazy stránky
Svět, jež jste stvořili

Topím se ve váhání, má slova se lámou
Všechna má stvoření, spálena na zemi
Myšlenka se znovu tvoří, zanechává mě paralyzovaného
Znovu ji vytrhni, další, jež odešla

Tak chřadnu a činím ze sebe bezmocného
Vzdávám se a vše je jasné

Tak chřadnu a činím ze sebe bezmocného
Vzdávám se a vše je jasné
Padám a nechám příběh, aby mě vedl
Chřadnu a odhaluji se

Jako odrazy stránky
Svět, jež jste stvořili

Topím se ve váhání, má slova se lámou
Všechna má stvoření, spálena na zemi
Myšlenka se znovu tvoří, zanechává mě paralyzovaného
Znovu ji vytrhni, další, jež odešla

Tak chřadnu a činím ze sebe bezmocného
Vzdávám se a vše je jasné

[Guitar solo by John Petrucci]

Tak chřadnu a činím ze sebe bezmocného
Vzdávám se a vše je jasné
Padám a nechám příběh, aby mě vedl
Chřadnu a odhaluji se

Jako odrazy stránky
Svět, jež jste stvořili

Svět, jež jste stvořili

Nech to jít, nech to jít.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy