Texty písní Dream Theater Octavarium Sacrificed Sons

Sacrificed Sons

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Walls are closing
Anxiously
Channel surfing
Frantically

Burning City
Smoke and fire
Planes we're certain
Faith inspired

No clues
A complete surprise
Who'll be
Coming home tonight

Heads all turning
Towards the sky
Towers crumble
Heroes die

Who would wish this
On our people
And proclaim
That His will be done
Scriptures they heed have misled them
All praise their Sacrificed sons
All praise their Sacrificed sons

[Instrumental Break]

Teach them
What to think and feel
Your ways
So enlightening

Words they preach
I can't relate
If God's true Love
Are acts of Hate

Who would wish this
On our people
And proclaim
That His will be done
Scriptures they heed have misled them
All praise their Sacrificed sons
All praise their Sacrificed sons

God on high
Our mistake
Will mankind be extinct
There's no time
Time to waste
Who serves the truth
For Heaven's sake
Zdi se přibližují
Úzkostlivě
Linka postupuje
Zběsile

Hořící Město
Dým a oheň
Plány, s kterými byli jsme si jisti
Víru inspirovaly

Žádná vodítka
Velké překvapení
Kdo
Vrátí se dnes domů

Hlavy se otáčí
K obloze
Věže pukají
Hrdinové umírají

Kdo by si to přál
Z našich lidí
A velebil
Že Jeho bude stvořeno
Písmo, o nějž pečovali zmýlilo je
Všichni velebí Obětované syny
Všichni velebí Obětované syny

[Instrumental Break]

Učme je
Co si myslet a cítit
Tvé cesty
Tak osvětleny

Slova, jež kázají
Nemohu líčit
Pokud bohova pravá Láska
Jsou činy Nenávisti

Kdo by si to přál
Z našich lidí
A velebil
Že Jeho bude stvořeno
Písmo, o nějž pečovali zmýlilo je
Všichni velebí Obětované syny
Všichni velebí Obětované syny

Bůh ve výšinách
Naše chyba
Zanikne lidstvo
Není času
Času nazbyt
Kdo slouží pravdě
Pro původ Nebes
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy