Texty písní Dream Theater Scenes from a Memory The Spirit Carries On

The Spirit Carries On

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Where did we come from?
Why are we here?
Where do we go when we die?
What lies beyond
And what lay before?
Is anything certain in life?

They say, "Life is too short,"
"The here and the now"
And "You're only given one shot"
But could there be more,
Have I lived before,
Or could this be all that we've got?

If I die tomorrow
I'd be all right
Because I believe
That after we're gone
The spirit carries on

I used to be frightened of dying
I used to think death was the end
But that was before
I'm not scared anymore
I know that my soul will transcend

I may never find all the answers
I may never understand why
I may never prove
What I know to be true
But I know that I still have to try

If I die tomorrow
I'd be allright
Because I believe
That after we're gone
The spirit carries on

[Victoria:]
"Move on, be brave
Don't weep at my grave
Because I am no longer here
But please never let
Your memory of me disappear"

[Nicholas:]
Safe in the light that surrounds me
Free of the fear and the pain
My questioning mind
Has helped me to find
The meaning in my life again
Victoria's real
I finally feel
At peace with the girl in my dreams
And now that I'm here
It's perfectly clear
I found out what all of this means

If I die tomorrow
I'd be allright
Because I believe
That after we're gone
The spirit carries on
Odkud pocházíme?
Proč jsme tady?
Kam půjdeme po smrti?
Co všechno bylo?
A co leží před námi?
Je něco v životě jisté?

Říkají: "Život je příliš krátký,"
"Tady a teď"
A " Jsi tu urřený pouze pro jeden "výstřel" "
Ale mohlo tam být víc,
Žil jsem předtím,
Nebo mohlo být tohle vše co máme?

Když zítra zemřu
Budu v pořádku
Protože věřím
Že po tom co odejdem
Duše pokračuje dál

Býval jsem vyděšený z umírání
Myslel jsem si, že smrt je konec
Ale to bylo předtím
Teď už se nebojím
Vím, že má duše bude přesahovat

Možná jsem nenašel všechny odpovědi
Možná jsem nikdy nepochopil proč
Možná jsem to nikdy neprokázal
Co vím o tom jak to platí
Ale vím, že to stále musím zkoušet

Když zítra zemřu
Budu v pořádku
Protože věřím
Že po tom co odejdem
Duše pokračuje dál

[Victoria:]
"Postupuj dál, buď odvážný
Neplakej na mém hrobě
Nebudu zde dlouho
Ale prosím nikdy nedopusť, aby
Tvá vzpomínka na mě zmizela"

[Nicholas:]
Bezpečí světla, které mě obklopuje
Volnost strachu a bolesti
Má vyptávající se mysl
Mi pomohla najít
Význam mého života
Viktorie je opravdová
Konečně cítím
V usmíření s holkou mých snů
A teď že jsem tady
Je naprosto zřejmé
Našel jsem vše těmito prostředky

Když zítra zemřu
Budu v pořádku
Protože věřím
Že po tom co odejdem
Duše pokračuje dál
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy