Texty písní Ed Sheeran + (Deluxe Version) Drunk

Drunk

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I wanna be drunk when I wake up
On the right side of the wrong bed
And every excuse I made up
Tell you the truth I hate
What didn't kill me
It never made me stronger at all.
Love will scar your make-up lip sticks to me
So now I'll maybe leave back there
I'm sat here wishing I was sober
I know I'll never hold you like I used to.

But our house gets cold when you cut the heating
Without you to hold I'll be freezing
Can't rely on my heart to beat it
'Cause you take part of it every evening
Take words out of my mouth just from breathing
Replace with phrases like when you're leaving me.

Should I, should I?
Maybe I'll get drunk again
I'll be drunk again
I'll be drunk again
To feel a little love

I wanna hold your heart in both hands
I'll watch it fizzle at the bottom of a Coke can
And I've got no plans for the weekend
So shall we speak then
Keep it between friends
Though I know you'll never love me like you used to.

There maybe other people like us
You see the flicker of the clip when they light up
Flames just create us, burns don't heal like before
You don't hold me anymore.

On cold days Coldplay's out like the band's the name
I know I can't heal things with a hand shake
You know I can't change as I began saying
You cut me wide open like landscape
Open bottles of beer but never champagne
We'll applaud you with the sound that my hands make.

Should I, should I?
Maybe I'll get drunk again
I'll be drunk again
I'll be drunk again
To feel a little love.

All by myself
I'm here again
All by myself
You know I'll never change
All by myself
All by myself
I'm just drunk again
I'll be drunk again
I'll be drunk again
To feel a little love.
Chci být opilý, když se vzbudím
Na pravé straně špatné postele
A každou výmluvu jsem vymyslel
Říct ti pravdu nesnáším
Co mě nezabilo
Mě nikdy vůbec neposilnilo.
Láska zjizví tvůj make-up, rty se lepí na mě
Tak teď se možná vrátím zpět tam
Sedím tady a přeju si, abych byl střízlivý
Vím, že už tě nikdy nebudu držet jak jsem zvykl.

Ale náš dům ochladne, když vypneš topení
Bez toho abych tě držel budu zmrzlý
Nemůžu se spolehnout na moje srdce, že bude bít
Protože si vezmeš jeho část každý večer
Vezmi si slova z mých úst jen z dechu
Nahraď jich frázemi, jako když mě opouštíš.

Měl bych, měl bych?
Možná se zase opiju
Znovu se opiju
Znovu se opiju
Abych cítil trochu lásky

Chci držet tvé srdce v obou rukách
Budu to sledovat šumět ve spodku plechovky koly
A nemám žádné plány na víkend
Tak si potom můžem vyprávět
Udrž to mezi přáteli
I když vím, že ty mě nikdy nebudeš milovat, jak jsi zvykla.

Tam možná jiné lidi jako my
Viděla si záblesk facky když rozsvítili
Plameny nás vytvořili, popáleniny se nehojí jako dřív
Už mne nedržíš.

V chladných dnech chladné hry jsou mimo jako jméno té kapely
Vím, že nemůžu léčit věci potřesením ruky
Víš, že nemůžu změnit jak jsem začal mluvit
Rozřezala jsi mě dokořán, jako krajinu
Otevřené láhve s pivem, ale nikdy šampaňské
Budeme ti tleskat se zvukem co moje ruce dělají

Měl bych, měl bych?
Možná se zase opiju
Znovu se opiju
Znovu se opiju
Abych cítil trochu lásky

Na všechno sám
Jsem tu zase
Na všechno sám
Víš, že se nikdy nezměním
Na všechno sám
Na všechno sám
Jsem proste zase opilý
Znovu se opiju
Znovu se opiju
Abych cítil trochu lásky
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy