Texty písní Elton John 21 At 33 Dear God

Dear God

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Dear God, are you there
Can you hear me, do you care
Dear God, here are we
Less than perfect, far from free

Oh we take what we get and we don't take no more
But we sometimes forget what it was you created us for

Dear God, now's the time
If you're listening, show some sign
Dear God, hear me plead
Don't desert us in our need

Dear God, lend a hand
Is this really what you planned
Dear God, in you we trust
Though we've failed you, don't fail us

Oh we take what we get but we can't take much more
Do you sometimes forget what it was you created us for, dear God

I hope and pray you'll lead us to a brighter day
Out of the darkness and light up our way, dear God
I hope and pray you'll lead us to a better way
Love is the answer so light up our way, dear God
Light up our way dear God, dear God
Love is the answer so light up our way, dear God
Drahý Bože, jsi tu
Slyšíš mě? Zajímáš se?
Drahý Bože, tady jsme
Míň než dokonalost, daleko od volnosti

Ou, bereme to co dostaneme a nebereme si víc
Ale někdy zapomínáme pro co jsi nác vytvořil

Drahý Bože, je čas
Jestli posloucháš, ukaž mi znamení
Drahý Bože, slyš mě prosím
Nepustoš naše potřeby

Drahý Bože, podej pomocnou ruku
je to opravdu to, co plánuješ?
Drahý Bože, v Tebe věříme
Přestože jsme tě zklamali, nezklam nás

Ou, bereme si co dostaneme, ale nemůžeme si vzít o moc víc
Zapomínáš občas pro co jsi nás stvořil, drahý Bože?

Doufám a modlím se, že nás povedeš do světlejších dnů
Ven z temnoty a sviť na naši cestu, drahý Bože
Doufám a modlím se, že nás povedeš k lepším způsobům
Láska je odpověď, tak sviť na naši cestu, drahý Bože
Sviť na naši cestu, drahý Bože, drahý Bože
Láska je odpověď, tak sviť na naši cestu, drahý Bože
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy