Texty písní Elton John GOODBYE,ENGLAND'S ROSE

GOODBYE,ENGLAND'S ROSE

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Goodbye England's rose
May you ever grow in our hearts
You were the grace that placed itself
Where lives were torn apart

You called out to our country
And you whispered to those in pain
Now you belong to heaven
And the stars spell out your name

And it seems to me you lived your life
Like a candle in the wind
Never fading with the sunset when the rain set in
And your footsteps will always fall here
Along England's greenest hills
Your candle's burned out long before
Your legend ever will

Loveliness we've lost
These empty days without your smile
This torch we'll always carry
For our nation's golden child

And even though we try
The truth brings us to tears
All our words cannot express
The joy you brought us through the years

Goodbye England's rose
May you ever grow in our hearts
You were the grace that placed itself
Where lives were torn apart

Goodbye England's rose
From a country lost without your soul
Who'll miss the wings of your compassion
More than you'll ever know
Sbohem růže Anglie
Vždy budeš rozkvétat v našich srdcích
Byla jsi tak ohromná, že místa sama o sobě,
Kdes žila, se rozpadla

Volala jsi z naší země
A šeptala k těm, kteří trpěli
Nyní patříš nebi
A hvězdy píší Tvé jméno

A zdá se mi, že jsi žila svůj život,
jako svíčka ve větru.
Nikdy slábnoucí při západu slunce, když se spustil déšť
A Tvé stopy budou vždy dopadat tady,
Podél nejzelenějších anglických kopců
Tvá svíčka dohořela už dávno předtím
Tvá legenda tu bude navždy

Roztomilost, kterou jsme ztratili,
Ty prázdné dny bez Tvého úsměvu
Tu pochodeň nenecháme nikdy uhasnout,
Pro náš národ zlatých dětí

A i když se tolik snažíme
Pravda nás stále přivádí k slzám
Všechny naše slova nemohou vyjádřit...
Radost, kterou jsi nám přinesla v průběhu let

A zdá se mi, že jsi žila svůj život,
jako svíčka ve větru.
Nikd slábnoucí při západu slunce, když se spustil déšť
A Tvé stopy budou vždy dopadat tady,
Podél nejzelenějších anglických kopců
Tvá svíčka dohořela už dávno předtím
Tvá legenda tu bude navždy

Sbohem růže Anglie
Vždy budeš rozkvétat v našich srdcích
Byla jsi tak ohromná, že místa sama o sobě,
Kdes žila se rozpadla

Sbohem růže Anglie
Ze země bez Tvé duše ztracené
Komu budou chybět křídla Tvého soucitu
Bude jich víc, než sis kdy myslela
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy