Texty písní Elton John Tumbleweed Connection Son Of Young Father

Son Of Young Father

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I'll catch the tramline in the morning
With your leave Van Bushell said
He had further heard the cock crow
As he stumbled out the shed

Then blind Joseph came towards him
With a shotgun in his arms
He said you'll pay me twenty dollars
Before you leave my farm

Van Bushell saw the hook
Which replaced Joseph's hand
He said now calm you down my brother
Let's discuss this man to man

It's no good you getting angry
We must try to act our age
You're pursuing your convictions
Like some hermit in a cage

You're the son of your father
Try a little bit harder
Do for me as he would do for you
With blood and water bricks and mortar
He built for you a home
You're the son of your father
So treat me as your own

Well slowly Joseph well he lowered the rifle
And he emptied out the shells
Van Bushell he came towards him
He shook his arm and wished him well

He said now hey blind man that is fine
But I sure can't waste my time
So move aside and let me go my way
I've got a train to ride

Well Joseph turned around
His grin was now a frown
He said let me just refresh your mind
Your manners boy seem hard to find

Well there's two men lying dead as nails
On an East Virginia farm
For charity's an argument
That only leads to harm

So be careful when they're kind to you
Don't you end up in the dirt
Just remember what I'm saying to you
And you likely won't get hurt
Chytím tramvaje v dopoledních hodinách

S vaším dovolením řekl Van Bushell

On měl další slyšel kohout zazpívá

Jak narazil z kůlny

Pak slepý Josef přišel k němu

S brokovnicí v náručí

Řekl, že budete platit mi dvacet dolarů

Než odjedete mé farmě

Van Bushell viděl háku

Který nahradil Josefa ruku

Řekl, že nyní klid vás můj bratr

Pojďme diskutovat o této člověka na člověka

Není to dobré, co se zlobit

Musíme se snažit jednat našeho věku

Jsi výkonu svého přesvědčení

Stejně jako někteří poustevník v kleci

Jsi syn svého otce

Zkuste trochu těžší

Udělat pro mě, jak on by to pro vás

S krví a vodou cihel a malty

On stavěl pro vás domácí

Jsi syn svého otce

Tak se ke mně chovat jako váš vlastní

No pomalu Joseph a sklonil pušku

A on vyprázdnil skořápky

Van Bushell přišel k němu

Potřásl rukou a popřál mu dobře

Řekl, že nyní hej slepý muž, který je v pořádku

Ale já určitě nemůže ztrácet čas

Takže krok stranou a nech mě jít svou cestou

Mám vlaku k jízdě

No Joseph otočil

Jeho úsměv byl teď mračit

Řekl, dovolte mi jen obnovit svou mysl

Vaše chování chlapce se zdá těžké najít

No tam dva muži ležet jako hřebíky

Na farmě východní Virginie

Pro charitu je argument

Že vede pouze k poškození

Takže buďte opatrní, když jsou laskaví k vám

Nemáte skončit v blátě

Vzpomeňte si, co říkám vám

A vám pravděpodobně nebude nic nestane
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy