Texty písní Emperor Emperial Live Ceremony I Am The Black Wizards

I Am The Black Wizards

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Mightiest am I,
but I am not alone in this cosmos of mine.
For the black hills consists of black souls,
souls that already dies one thousand deaths.
Behind the stone walls (of centuries) they breed their black art.
Boiling their spells in cauldrons of black gold.

Far up in the mountains,
where the rain fall not far,
yet the Sun cannot reach.
The wizards, my servants,

summon the souls of macrocosm.
No age will escape my wrath.
I travel through time and I return to the future.
I gather wisdom now lost.
I visit again the eternally ancient caves,
before a mighty Emperor thereupon came.
Watching the mortals "discovering" my chronicles, guarded
by the old demons, even unknown to me.

Once destroyed their souls are being summoned
to my timeless prison of hate.
It is delightful to feast upon the screaming souls
that were destroyed in my future.

How many wizards that serve me with evil, I know not.
My empires has no limits.

From the never ending mountains black, to the bottomless lakes.
I am the ruler and has been for eternities long.
I am them.

(I am them.)
(I am them.)

From the never ending mountains black, to the bottomless lakes.
I am the ruler and has been for eternities long.
My wizards are many, but their essence is mine.
Forever they are in the hills in their stone homes of grief.
Because I am the spirit of their existence.
I am them.

I am them.
I am them.
[6:16]

Jsem nejmocnější,
Ale nejsem v tomto svém kosmu sám.
Na těchto černých kopcích, tvořených černými dušemi,
Dušemi, které právě umírají, tisíc mrtvých.
Za kamennými zdmi (staletí) pěstují své černé umění.
Vaří svá kouzla v kotlích z černého zlata.

Daleko v horách
Kde déšť nepadá rychle
Na než nemůže dosáhnout Slunce.
Čarodějové, mí sluhové

Povolávají duše makrokosmu
Žádný věk neunikne mému hněvu
Cestuji časem a vracím se do budoucnosti
Shromáždím nyní ztracenou moudrost
Znovu navštívím nekonečné starodávné jeskyně
Předtím, než přijde mocný Vládce
Sledující smrtelníky "objevující" mé kroniky,
Ochraňován starými démony, kteří jsou mi naprosto neznámí

Jejich duše, jež byly jednou zničeny, jsou povolávány
Do mého mimočasového vězení nenávisti
Je nádherné slavit, za křiku duší
Které byly zničeny v mé budoucnosti

Kolik čarodějů, kteří mne obsluhují zlem, neznám.
Má říše nemá hranic.

Od nekonečných černých hor, k bezedným jezerům
Jsem panovník a byl jsem jím po věčnost
Jsem jimi.

(Jsem jimi.)
(Jsem jimi.)

Od nekonečných černých hor, k bezedným jezerům
Jsem panovník a byl jsem jím po věčnost
Mých čarodějů je mnoho, ale jejich esence je má
Jsou navždy v kopcích ve svých žalostných kamenných domovech
Protože já jsem duše jejich existence
Jsem jimi.

Jsem jimi.
Jsem jimi.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy