Texty písní Estelle The 18th Day 1980

1980

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I grew up in the 1980's
In a 4-bedroom house
My family, my Grandma,
3 or 4 Aunties
Uncles and Brothers
In and out of prison daily
At certain times when there was no heat
We stay under covers
There was life like u never seen
Grandma taking extra people in
Come dinner time It was tippin' 18
Boil a big pot of water on the stove to take a bath
Rub my face with Olive Oil
All my mates used to laugh
All my Cousin's moved out
We all got divided
As i started to get older I seen God providing
I've seen £50 last 3 months solid
I got my first pair of nikes we were still eating porridge
Me and my cousin used to play Mel & Kim
Practising dancin'
Coming down the stairs and ting
I touched Africa and came back darker
Knowing myself
Feeling my roots a little bit harder

[Chorus x2]
1980 year that God made me
89 i started to get by
99 i started to write rhymes
walk with me reminice my life
So then we moved up
I thought I was the Fresh Prince
Dynasty was re-runs and Dallas was faded
With 3 beds this time and 6 kids
we got a doggy that dog loved to shit
My brother got his first pair of LA Gears
He thought they were to take pictures of instead of wear
I started hanging out and my jeans got tighter
My weird neighbours set their own house on fire
Church was All day every day and every week
That's where i learned how to sing
Hearing that pastor Preach
Benediction was all we went for
So we could run home and play connect 4
Mum worked late and we learnt to cook
Rice peas chicken and stew pea soup
In the room watching Kung-Fu films
And Cleopatra joans
Wishing we were cosby kids and the match stick girls.

[Chorus x2]

The man downstairs was dead for 3 weeks
His own cat started eating him
The house starts to wreak
That's when we moved out
And our house was bigger
We had a large garage and the attic was killer
We used to pray for 3 hours in the mornin'
Sitting on the school bus
Believe we was yawning
All our hair was stuck down to our foreheads
Jam curls, splits, dorags and pin curls yes
Sexy boys walking round showing interest
In what i don't know coz we all had flat chests
Don't think we never mastered the Kid n Play steps
Doowop for days in the bogle yep
But this is just the beginning of my life right,
9 kids a house and one life time
Yo, the beginning of my life right
9 kids a house in one life time

[Chorus x2]
Vyrůstala jsem v osmdesátých letech
Ve čtyřpokojovém domě
Moje rodina, moje babička
3 nebo 4 tetičky
Strýcové a bráchové
Vevnitř a venku denního vězení
V určitých časech, kdy vůbec nebylo teplo
Jsme zůstávali pod peřinou
To byl život, jaký jste neviděli
Babička si domů vodila zvláštní lidi
Přicházel čas večeře, bylo kolem 18 hodin
Uvařila velký hrnec vody na sporáku, aby se mohla vykoupat
Potírala mi obličej olivovým olejem
A moji kamarádi se smáli
Všechny moje sestřenice a bratranci se odstěhovali
Rozdělili jsme se
Když jsem byla trochu starší, viděla jsem boží přijímání
Viděla jsem pevných 50 liber za poslední 3 měsíce
Dostala jsem svůj první pár bot Nike, pořád jsme jedli ovocnou kaši
Já a moje sestřenice jsme často hrávali Mel & Kim
Trénovali tancování
Chodili jsme dolů po schodech a zábradlí
Dotkla jsem se Afriky a vrátila se tmavší
Znám se
Cítím, že mé kořeny jsou zase pevnější

Refrén 2×
Rok 1980, setkala jsem se s Bohem
V osmdesátém devátem jsem se začala protlačovat
V devadesátém devátém jsem psala texty
Chodila jsem a hodnotila svůj život
Tak pak jsme se přestěhovali
Myslela jsem, že je to francouzský princ
Dynastie znovu vládla a Dallas upadal
Tentokrát třípokojový byt a 6 dětí
Měli jsme pejska, a ten pejsek miloval dělat hromádky
Můj bratr dostal svůj první pát LA kol
Myslel si, že by si to měl radši vyfotit, než to nosit
Já jsem začínala randit a nosit uzší džíny
Moji podivínští sousedé si podpálili barák
Kostel byl každý den, každodenně a každý týden
Tady jsem se naučila zpívat
Když jsem slyšela pastora Preacha
Požehnání, toho jsme měli všichni dojít
Tak jsme mohli běžet domů a hrát spojení 4
Máma pracovala dlouho do noci a my se učili vařit
Rýže, hrášek, kuře a dušené maso s hrachovou kaší
V pokoji jsme se dívali na kung-fu filmy
A Kleopatru
Přáli jsme si přestat být dětmi a být holkami na vdávání

Refrén 2×

Muž v přízemí byl mrtvý už 3 týdny
Jeho vlastní kočka ho začala požírat
Dům se začal rozpadat a chátrat
V té chvíli jsme se přestěhovali
A náš nový dům byl větší
Měli jsme obrovskou garáž a na půdě zabijáka
Modlili jsme ráno 3 hodiny
Seděli ve školním autobusu
Věřím, že jsme zívali
Všechny vlasy jsme měli spadlé do čela
Napěchované kudrliny, pěšinky, lokny a natočené kudrny, ano
Sexy kluci chodili kolem a ukazovali zájem
O něco, co jsem neznala, protože jsme měly všechny ploché hrudníky
Nemysím si, že jsme nezvládli hru Kid 'n' Play
Hráli jsme to celé dny v budce, jo
Ale to je pouze začátek mého pravého života
9 dětí v domě a jen jeden život
Jo, začátek mého pravého života
9 dětí v domě a jen jeden život

Refrén 2×
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy