Texty písní From Our Hands Buildings Fall Break Away

Break Away

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You don't need a reason
To burn this city down
News are full of struggle
People fighting all around
They'll give you a reason
They'll show you the way
You're supposed to trust them
If you play their game
No way
Burn the resolution
Find your way
Burn this city down
No disgrace
Believe in your own dreams
And you will be fine

Break away
From life that simply fades away
In pieces
Find your way
All you need is to
Move today
It's within grasp
Lost integrity can't be found deep inside
Responsibility, there is no place to hide
Reach out for something that provides eternity

Surrounded by the bullshit
That I couldn't stand
To live behind the fences
Is where they want you to have
They will give you reason
They'll show you the way
You're supposed to follow
If you want to play the game

Moving on
Is this what you've been waiting for
Going on
I can't believe this is going on
Nepotrebuješ dôvod
Aby si vypálil toto mesto
Správy sú plné bojov
Ľudia všade naokolo bojujú
Dajú ti ten dôvod
Ukážu ti cestu
Mal by si im veriť
Ak hráš ich hru
V žiadnom prípade
Spáľ predsavzatie
Nájdi si svoju cestu
Vypáľ toto mesto
Bez hanby
Ver v svoje vlastné sny
A budeš v pohode

Unikni
Od života, ktorý sa jednoducho stráca
Na kúsočky
Nájdi si svoju cestu
Jediné, čo potrebuješ
Je posunúť sa ešte dnes
Je to na dosah
Stratená čestnosť nemôže byť nájdená hlboko vnútri
Zodpovednosť, nie je žiadne miesto kam sa schovať
Načiahni sa za niečím, čo poskytuje večnosť

Obklopený kecami
Ktoré som nemohol zniesť
Žiť za ohradami
To je to miesto, kde ťa chcú mať
Dajú ti dôvod
Ukážu ti cestu
Mal by si ich nasledovať
Ak chceš hrať tú hru

Posunúť sa ďalej
Je to, na čo si čakal
Deje sa to
Nemôžem uveriť, že sa to deje
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy