Texty písní From Our Hands Buildings Fall Revolution

Revolution

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Hands up this is revolution
There's no second chance
We never gonna let you down
Breaking up here comes the solution
You don't need to stop
You don't need to let this out
Time to unleash the fury
It's about the passion
No need to feel so worry
It's just a need that you should trust

It's about the right time
You'll never know
It's about the disguise
Just let it go
It's about the passion
When all the days just seem so ordinary
It's about all those signs
Shining so bright
It's about the feelings
Covered inside
It's about the passion
When all the days just seem so ordinary

Hands up ain't no delusion
Try to find a passion
The passion you see in my eyes
Giving up, is no solution
Focus on your way, trust in people standing right behind

This is the revolution
We lost our self control

I've been suffering, oh boy
Then I've opened up my eyes
And I have realised
My story isn't done so far
Ruky hore, toto je revolúcia
Nie je žiadna druhá šanca
Nikdy ťa nesklameme
Rozchádzajúc sa, tu prichádza riešenie
Nepotrebuješ zastaviť
Nepotrebuješ to dostať von
Čas na uvoľnenie zúrivosti
Je to o vášni
Netreba sa báť
Je to len potreba, ktorej by si mal veriť

Je to o správnom čase
Nikdy nevieš
Je to o pretvárke
Len to vypusti
Je to o vášni
Keď sa dni zdajú tak obyčajné
Je to všetko o týchto znakoch
Bijúcich do očí tak jasne
Je to o pocitoch
Ukrytých vo vnútri
Je to o vášni
Keď sa dni zdajú tak obyčajné

Ruky hore, nie je to žiadny klam
Skús nájsť vášeň
Vášeň, ktoú vidíš v mojich očiach
Vzdať sa nie je riešenie
Zameraj sa na cestu, ver ľuďom stojacim hneď za

Toto je revolúcia
Strácame sebaovládanie

Trpel som, oh boy
Potom som otvoril oči
A uvedomil som si
Že môj príbeh nie je ani zďaleka dokončený
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy