Texty písní Grey Daze No sun today B12

B12

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Atom bombs, something's wrong
D.E.A sent to Guam
Acid trips, big fat chicks
Purple Flinstone vitamins
All the needy, rich are greedy
I find out you don't need me
Berlin wall starts to fall
I trip out to the mall

Hooray hoorah

You think I'm stupid
Stay out of my way
You think I'm stupid

Ku Klux Klan makes a plan
To destroy the black man
Air pollution, no solution
What is causing this confusion
Anarchism, satanism
Anti-christ, socialism
A man's brain is deranged
So we think he's insane
Atomový bomby,něco je špatně
D.E.A. posílají do Guamu
kyselina výlety,velký tlustý mládata
Fialový Flinstonovy vitamíny
Všichni potřební, bohatí jsou chamtiví
Zjistil jsem, že mě nepotřebuješ,
Berlínská zeď již padá
Promenáduji se,

Hurá hurá

Myslíš, že jsi hloupí,
Stojíš mi v cestě,
Myslíš, že jsi hloupí,

Ku Klux Klan spřádají plány
Jak zničit černochy
Znečišťování ovzduší, nikdo neřeší
Co je příčinou tohoto zmatku
Anarchismus, Satanismus
Anti-Kristus, socialismus
Lidský mozek je tak zmatený
Až si myslíme, že je šílený
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy