Texty písní Halestorm Halestorm Im Not An Angel

Im Not An Angel

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You made a mistake
On the day that you met me and lost your way
You saw all the signs
But you let it go
You closed your eyes
I should've told you to leave
Cause I knew all the time you couldn't handle me
But you're hard to resist
When you're on your knees begging me

[CHORUS]
I tear you down
I make you bleed eternally
Can't help myself
From hurting you and it's hurting me
I don't have wings so flying with me won't be easy
Cause I'm not an angel, I'm not an angel

I hate being that wall
That you hit when you feel like you gave it all
I keep taking the blame
When we both know that I'll never change

[CHORUS]

I wasn't always this way
I used to be the one with the halo
But that disappeared when I had my first taste and fell from grace
It left me in this place
Now I'm starting to think maybe you like it

[CHORUS]

I'm not an angel
Udělal si chybu
Ten den, kdy jsi mě potkala a ztratil směr
Viděl jsi všechna ta znamení
Ale nechal jsi to jít
Zavřel jsi oči
Měla jsem ti říct odejdi
Protože jsem celou dobu věděla že mě nezvládneš
Ale je těžké tě odmítnout
Když jsi na kolenou a prosíš mě

Roztrhám tě
Způsobím že budeš krvácet
Nemůžu si pomoct
Ublížím ti a to ublíží mě
Nemám křídla, takže létat se mnou není lehké
Protože nejsem anděl, nejsem anděl

Nesnáším být tou zdí
Na kterou narazíš, když cítíš, že už jsi dal vše
Stále se obviňuji
Když my oba víme, že se nikdy nezměním

Nebyla jsem vždy taková
Bývala jsem ta se svatozáří
Ale ta zmizela když jsem poprvé podlehla
A spadla z milosrdenství
Zanechalo mě to tady
Teď začínám uvažovat, že se ti to možná líbí

Nejsem anděl
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy