Texty písní HAYLEY WESTENRA Odyssey Prayer

Prayer

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Let your arms enfold us
Through the dark of night
Will your angels hold us
Till we see the light

Hush, lay down your troubled mind
The day has vanished and left us behind
And the wind - whispering soft lullabies
Will soothe - so close your eyes

Let your arms enfold us
Through the dark of night
Will your angels hold us
Till we see the light

Sleep, angels will watch over you
And soon beautiful dreams will come true
Can you feel spirits embracing your soul
So dream while secrets of darkness unfold

Let your arms enfold us
Through the dark of night
Will your angels hold us
Till we see the light
Nech své paže obejmout nás
Skrz temnotu noci
Nás budou tví andělé objímat
dokud neuvidíme světlo

Ztiš se, ulehči své ztrápené mysli
Den skončil a zanechal nás za sebou
A vítr - slaboučce šeptá ukolébavku
Utiš se - tak zavři oči

Nech své paže obejmout nás
Skrz temnotu noci
Nás budou tví andělé objímat
dokud neuvidíme světlo

Spi, andělé nad tebou budou bdít
A brzy krásný sen se uskuteční
Můžeš cítit duchy objímající tvou duši
Tak sni, zatímco tajemství temnoty se rozprostřou

Nech své paže obejmout nás
Skrz temnotu noci
Nás budou tví andělé objímat
dokud neuvidíme světlo
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy