Texty písní HAYLEY WESTENRA Pure Amazing Grace

Amazing Grace

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Amazing Grace, how sweet the sound,
That saved a wretch like me...
I once was lost but now am found
Was blind, but now I see.

T'was Grace that taught...
My heart to fear
And Grace, my fears relieved.
How precious did that grace appear...
The hour I first believed.

Through many dangers, toils and snares...
We have already come.
T'was Grace that brought us safe thus far...
And Grace will lead us home.

The Lord has promised good to me...
His word my hope secures.
He will my shield and portion be...
As long as life endures.

When we've been here a thousand years...
Bright shining as the sun.
We've no less days to sing God's praise...
Than when we've first begun.

Amazing Grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me...
I once was lost but now am found
Was blind, but now I see.
Úžasná Grace, jak sladký zvuk
ten zachrání bídáka jako jsem já...
Jednou jsem byla ztracena, ale nyní jsem nalezena
Byla jsem slepá, ale nyní vidím.

Byla to Grace, která učila....
Mé srdce se bálo
A Grace mé strachy rozptýlila
Jak cenná se tato milost zdála
v hodině kdy jsem poprvé věřila.

Skrz spoustu nebezpečí, dřinu a pasti
Jsme právě přišly
Byla to právě Grace, která nás přivedla bezpečně tak daleko. A Grace nás přivede domů

Pán mi slíbil dobro...
Jeho slovo chrání mou naději
On bude mým štítem a mou částí
Tak dlouho, jak život přetrvá

Když tu budeme tisíce let.....
Světlo září jako slunce.
Nemáme méně dnů na zpívání chvály Boha
Než když jsme poprvé začali

Úžasná Grace, jak sladký zvuk
ten zachrání bídáka jako jsem já...
Jednou jsem byla ztracena, ale nyní jsem nalezena
Byla jsem slepá, ale nyní vidím.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy