Texty písní HAYLEY WESTENRA Pure Dark Waltz

Dark Waltz

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

We are the lucky ones
We shine like a thousand suns
When all of the colour runs together

I'll keep you company
In one glorious harmony
Waltzing with destiny forever

Dance me into the night
Underneath the moon shining so bright
Turning me into the light

Time dances whirling past
I gaze through the looking glass
And feel just beyond my grasp is heaven

Sacred geometry
Where movement is poetry
Visions of you and me forever

Dance me into the night
Underneath the moon shining so bright
Turning me into the light

Dance me into the night
Underneath the moon shining so bright
Let the dark waltz begin
Oh let me wheel - let me spin
Let it take me again
Turning me into the light
My jsme ti šťastlivci
Záříme jako tisíce sluncí
Když se všechny barvy spojí v jednu

Budu chtít ať u mě zůstaneš
V jedné nádherné harmonii
Tančit s osudem navěky

Tanči se mnou do noci
Pod tak zářivým měsícem
Toč se mnou do světla

Taneční čas, víření minulosti
Hledím přes sklo
A cítit jen, že nebe je nad mé chápání

Posvátná geometrie
Kde pohyb znamená poezii
Vize tebe a mě napořád

Tanči se mnou do noci
Pod tak zářivým měsícem
Toč se mnou do světla


Tanči se mnou do noci
Pod tak zářivým měsícem
Ať temný valčík pokračuje
Oh toč se mnou - Otoč se mnou
Jen mě vem znovu
Toč se mnou do světla
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy