Texty písní HB Frozen Inside Years Go By

Years Go By

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Once there was a happy time. A little boy and his old father shared true love.
Together they played many games. Any thought wasn’t shared for tomorrow.
As time goes by and children grow,
old games are lost, new ones take their empty space.
The son has left his home and the father now waits broken hearted.

Sometimes this happens without any reason.
The blame can be found in various places.
When families are broken to pieces by Satan and
Wounds too deep to be ignored starts to form.
Can any help be found?

Years just go by. Old memories of home fade off.
Still the father cries, he’s longing for his lost child:
”Why waste this life? Come home while there still is time.
So long I’ve been searching for my child. Oh please, hear my call.”

Once there was a cheerless time. A little girl looked at the world with a tear.
Her only friend was an old doll, for she did not have a mother to love her.
As time goes by and children grow,
old tears are lost, new ones take their empty space.
The girl has left this world and there’s no one to recall and miss her.

Sometimes this happens without any reason.
The blame can be found in various places.
When families are broken to pieces by Satan and
Wounds too deep to be ignored start to form.
Can any help be found?

Everyday you’ll face the fact:
It really matters how you build your own future.
The decisions that we make have serious, long lasting effects.
What bases are you building on?
Do you walk each day with the cross before you?
Jesus is the way. May he be the foundation of your life.
Byl to šťastný čas.
Malý chlapec a jeho starý otec se měli rádi.
Společně si zahráli mnoho her.
Nemysleli na zítřky.
A jak jde čas a dítě roste,
staré hry jsou zapomenuty
a nové nahradí jejich vyprázdněné místo.
Syn odešel z domova
a jeho otec teď čeká se zlomeným srdcem.

Někdy se to stane bez jakéhokoli důvodu.
Vinu lze najít na různých místech.
Když jsou rodiny rozpolceny Satanem
a hluboké rány, které nebudou brány v úvahu,
se začínají otevírat.
Lze najít nějakou pomoc?

Roky prostě plynou.
Staré vzpomínky z domova se vytrácejí.
Otec stále pláče, touží po svém ztraceném dítěti.
"Proč plýtvat životem?
Vrať se domů, dokud je ještě čas.
Tak dlouho hledám své dítě.
Tak prosím, slyš můj hlas."

Byl to nešťastný čas.
Malá dívka se na svět dívala v slzách.
Stará panenka jí byla jedinnou přítelkyní,
protože neměla matku, která by ji milovala.
A jak jde čas a dítě roste,
staré slzy jsou zapomenuty
a nové nahradí jejich vyprázdněné místo.
Dívka opustila tento svět
a není tu nikdo, kdo by ji volal, nebo postrádal.

Někdy se to stane bez jakéhokoli důvodu.
Vinu lze najít na různých místech.
Když jsou rodiny rozpolceny Satanem
a hluboké rány, které nebudou brány v úvahu,
se začínají otevírat.
Lze najít nějakou pomoc?

Každý den budeš čelit skutečnosti,
že doopravdy záleží,
jak si vytváříš svou budoucnost.
Rozhodnutí, která činíme,
mají opravdové, dlouhotrvající následky.
Na čem stavíš?
Kráčíš každý den s křížem před sebou?
Ježíš je cesta. Může být základem tvého života.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy