Texty písní Heavenly Dust to Dust Ashes To Ashes...

Ashes To Ashes...

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Welcome to the dark side
Suffer the wound i inflicted upon you, as a vampire now you shall be
damned.
Fear you shall forever fell and induce to human heart,
On your quest for blood.
Thou shall not tempt to find me,
the master of all,
the bringer of your tragedy.
But alone in darkness you shall dwell for
centuries to come.
The night will be your friend,
And you shall hide from daylight.
It's the end of your human soul, but the beginning of your eternal doom.
Vítejte na temné straně
Suffer rány způsobené i na vás, jako upír teď jste se
propadnu.
Strach budeš navždy spadl a navodit do lidského srdce,
Na vaše pátrání po krvi.
Ty se nesmí pokoušet, aby mě našel,
Velitel všechny,
je nositelem vaši tragedii.
Ale sám ve tmě budete bydlet na
staletí přijít.
V noci bude váš kamarád,
A ty se skrývající se před denním světlem.
Je to konec vaší lidské duše, ale na začátku svého věčný osud.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy