Texty písní HIM Dark light Vampire Heart

Vampire Heart

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You can't escape the wrath of my heart
Beating to your funeral song (You're so alone)
All faith is lust for hell regained
And love dust in the hands of shame (Just be brave)

Let me bleed you this song of my heart deformed
And lead you along this path in the dark
Where I belong until I feel your warmth

Hold me like you held on to life
When all fears came alive and entombed me
Love me like you loved the sun
Scorching the blood in my vampire heart

I'll be the thorns in every rose
You've been sent by hope (You'll grow cold)
I am the nightmare waking you up
From the dream of a dream of love (Just like before)

Let me weep you this poem as Heaven's gates close
And paint you my soul, scared and alone
Waiting for your kiss to take me back home
Nemůžeš utéci hněvu mého srdce
Bijící Tvou pohřební píseň (jsi tak sama)
Víra je chtíčem pro peklo, které je znovu zde
A láska je prach v zahanbených rukou
(Jen buď statečná)

Nech mě krvácet písní mého deformovaného srdce,
Než Tě povedu tou cestou do temnot
Kam patřím dokud budu cítit Tvé teplo

Drž se mně jako jsi se držela života,
Když všechny Tvé obavy obživly a pohřbily mně
A miluj mě tak jako miluješ slunce,
Spalující krev v mém vampýřím srdci

Já budu ostny na každé růži
Byla jsi poslána nadějí (budeš chladnout)
Jsem ta noční můra, která Tě probouzí
Ze snu o snu lásky (tak jako předtím)

Nech mě vyplakat tuto báseň jako zavřenou Nebeskou bránu
A vymaluj mou duši, vyděšenou a osamocenou,
Čekající na Tvé políbení, které ji vezme zpět domů
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy