Texty písní HIM Screamworks: Love in theory and practice Dying song

Dying song

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I've seen you breathe life into the weakest of hearts
And heard you scream out loud the sweetest poem

Echoing across the ocean reminding me why I still try
To hold on to what ever is left of you and I

Shedding skin to a dying song
We hum along to the evening sun
Till we are no more
Little deaths to a dying song
Sound a lot like life

I've seen these dreams being crushed by single thought
And felt the envy of sadness engulf all warmth
Barely alive under ice by exchanging sighs
With tomorrow quivering in the loneliest light

Shedding skin to a dying song
We hum along to the evening sun
Till we are no more
Little deaths to a dying song
Sound a lot like life and love
Life and love
With you

Crawl back into bed, tomorrow is trembling
at the sight of you and I,

Shedding skin to a dying song
We hum along to the evening sun
Till we are no more
Little deaths to a dying song,
Sound a lot like life and love
Life and love
Life and love
Dying Song
Life and love
A Dying Song
With you
A Dying Song
With you
Dying Song
With you
Dying Song
With you
Dying Song
Viděl jsem tě vdechnout život do nejslabšího z srdcí
A slyšel tě hlasitě křičet nejsladší báseň

Ozvěna přes oceán mi připomíná, proč se stále snažím držet čehokoli, co zbylo z tebe a mne

Svlékáme kůži pro umírající píseň
Držíme spolu za večerního slunce
Dokud už nebudeme
Malé smrti pro umírající píseň
Zní hodně jako život

Viděl jsem, jak jsou tyhle sny rozdrceny pouhou myšlenkou
A cítil závist smutku pohlcujícímu veškeré teplo
Stěží naživu pod ledem, s měnícími se pohledy
Na zítřek, chvějící se v nejosamělejším světle

Svlékáme kůži pro umírající píseň
Pobroukáváme si za večerního slunce
Dokud už nebudeme
Malé smrti pro umírající píseň
Zní hodně jako život a láska
Život a láska
S tebou

Plaz se zpět do lože zítřka, chvějícího se při pohledech na tebe a mne

Svlékáme kůži pro umírající píseň
Pobroukáváme si za večerního slunce
Dokud už nebudeme
Malé smrti pro umírající píseň
Zní hodně jako život a láska
Život a láska
Život a láska
Umírající píseň
Život a láska
Umírající píseň
S tebou
Umírající píseň
S tebou
Umírající píseň
S tebou
Umírající píseň
S tebou
Umírající píseň
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy