Texty písní HIM Venus Doom Dead Lovers' Lane

Dead Lovers' Lane

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Despair has a face
And all these wounds remain unhealed
Blessed to kill and enslaved
Are all hearts around love's will
Thrilled to start all over again

Crawl down Dead Lovers' Lane
The maze of memories stained
And suck the blood right out of my heart

Fear has a name written
On unhallowed ground with their leaves
Those words never fail to feed the hunger
That dreams are needs beyond God's grasp

Crawl down Dead Lovers' Lane
The maze of memories stained
And suck the blood right out of my heart
Scream out love's name in vain
Embrace the pain again and lose yourself
Alole in the dark on Dead Lover's Lane

Crawl down Dead Lovers' Lane
The maze of memories stained
And suck the blood right out of my heart
Scream out love's name in vain
Erase the pain again and lose yourself
Along the dark--

Suck the blood right out of my heart
(Dead Lovers' Lane)
Right out of my heart
(Dead Lovers' Lane)
Beznaděj má tvář
A všechny ty rány zůstávají nezahojené
Požehnány k zabíjení a otroky
Jsou všechna srdce poblíž vůle lásky
Nadšené pro opětovný začátek

Plaz se po cestě mrtvých milenců
Tím bludištěm pošpiněných vzpomínek
A vysaj krev z mého srdce

Strach má jméno vepsané
Na zemi znesvěcené opadaným listím
Tyhle slovla nikdy neselžou, aby zahnaly hlad
Snů, které nejsou v božím sevření

Plaz se po cestě mrtvých milenců
Tím bludištěm pošpiněných vzpomínek
A vysaj krev z mého srdce
Volej marně jméno lásky
Znovu obejmi bolest a ztrať se osamocen
Na cestě mrtvých milenců

Plaz se po cestě mrtvých milenců
Tím bludištěm pošpiněných vzpomínek
A vysaj krev z mého srdce
Volej marně jméno lásky
Znovu obejmi bolset a ztrať se osamocen
Na cestě mrtvých milenců

Vysaj krev z mého srdce
Cesta mrtvých milenců
Z mého srdce
Cesta mrtvých milenců
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy