Texty písní Hypocrisy Abducted When The Candle Fades

When The Candle Fades

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The sky turns black
We're all a bunch of ??? ghouls
Dreams are reality
Just the same
Just another crucifixtion
one more cross nailed to the ground
The beginning of the end
has just begun

Lights getting dark
The real pain's yet to come
Call out the magic words
Forever change to the flame
another thing turned to ashes
Blessed by the dark

When the candle fades
The pain closing in
When the sun turns black
You release your blood and fade away

The candle light
You take your life and dwell in emptiness
Running away from the pain

Body with empty souls
cryin' to be free
But this is just the beginning
of the end
The seance is catching up with you
Tortured by the past once again

The time stopped
But nothing's forever
What comes after death?
It never ends
You release your blood and fade away

The candle light
You take your life and dwell in emptiness
Running away from the pain

You release your blood and fade away

The candle light
You take your life and dwell in emptiness
Running away from the pain
You release your blood and fade away
The candle light
You release your blood and fade away
You release your blood and fade away
You release your blood and fade away
Obloha zčernala
Všichni jsme hromada ??? démonů
Sny jsou skutečností
Prostě stejné
Jen další ukřižování
Jeden další kříž přibit k zemi
Začátek konce
Právě nadešel

Světla tmavnou
Nadchází skutečná bolest
Zvolej ta magická slova
Navždy proměň plamen
Další věc se obrátila v prach
Požehnaná temnotou

Když pohasínají svíce
Bolest se přibližuje
Když slunce černá
Uvolníš svou krev a zmizíš

Světlo svíce
Vezmi svůj život a dli v prázdnotě
Utíkáš pryč od bolesti

Tělo s prázdnými dušemi
Pláčí, aby se osvobodily
Ale tohle je jen zažátek
Konce
Seance Tě dohání
Zase jednou mučen minulostí

Čas se zastavil
Ale nic není navždy
Co přijde po smrti?
Nikdy to neskončí
Uvolníš svou krev a zmizíš

Světlo svíce
Vezmi svůj život a dli v prázdnotě
Utíkáš pryč od bolesti

Uvolníš svou krev a zmizíš

Světlo svíce
Vezmi svůj život a dli v prázdnotě
Utíkáš pryč od bolesti
Uvolníš svou krev a zmizíš
Světlo svíce
Uvolníš svou krev a zmizíš
Uvolníš svou krev a zmizíš
Uvolníš svou krev a zmizíš
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy