Texty písní In This Moment The Dream Violet Skies

Violet Skies

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Dulling from within to find a reason for it all
Lost for years
In the storm
Waiting for the rain to stop me from washing me away
I held on tight
Awaiting night

And I lay me down to sleep
And find a world where I was free

Imagine a place
Where dreams lead the way
And all of your colors fade the grey
Imagine the dream
Now close both your eyes
Fall into the violet skies

Deep inside your eyes it shows
You've been lost for too long
Out of touch
On the edge
I promise you will find a way
I found a pathway home
I'll carry you
You're not alone

So now I lay us down to sleep
I found a world where we are free

Imagine a place
Where dreams lead the way
And all of your colors fade the grey
Imagine the dream
Otupující zevnitř, hledat důvod pro vše
Ztracen po roky
V bouři
Čekající na déšť, jež zastaví mé mizení
Držím se pevně
Přečkávám noc

A uspávám se
A nacházím svět, kde jsem volný

Představ si místo
Kde sny vedou cestu
A všechny barvy zešedly
Představ si sen
Nyní blízko obou našich očí
Pád do fialových obloh

Hluboko ve tvých očích se ukazuje
Že jsi byla tak dlouho ztracena
Bez doteku
Na hraně
Slibuji, že najdeš cestu
Najdu stezku domů
Ponesu tě
Nejsi sama

Tak nás uspávám
Našel jsem svět, kde jsme volní

Představ si místo
Kde sny vedou cestu
A všechny barvy zešedly
Představ si sen
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy