Texty písní Janet Jackson Janet. Again

Again

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I heard from a friend today
And she said you were in town
Suddenly the memories came back to me in my
Mind

[REFRÉN]
How can I be strong I've asked myself
Time and time I've said
That I'll never fall in love with you again

A wounded heart you gave
My soul you took away
Good intentions you had many
I know you did

I come from a place that hurts
And God knows how I've cried
And I never want to return
never fall again

Making love to you
Oh it felt so good and
Oh so right

[REFRÉN]
So here we are alone again'
Didn't think it'd come to this
And to know it all began
With just a little kiss

I've come too close to happiness
To have it swept away
Don't think I can take the pain
No never fall again

Kinda late in the game and my heart is in
Your hands
Don't you stand there and then
Tell me you love
Me then leave again
Cause I'm falling in love with
You again

Hold me
Hold me
Don't ever let me go
Say it just one time
Say you love me
God knows I do
Love you
Again
Slyšel jsem od přítele dnes
A ona říkala, že jsi byla ve městě
Najednou vzpomínky se vrátil ke mně v mém
Mysl

[REFRÉN]
Jak můžu být silný jsem požádal sám
Času a doby, kdy jsem si řekl:
To jsem nikdy zamilovat se do tebe znovu

A zraněné srdce vám dal
Má duše vás vzal
Dobré úmysly jste měli mnoho
Vím, že jste

Pocházím z místa, které bolí
A Bůh ví, jak jsem volal
A nikdy jsem se chtějí vrátit
nikdy klesnout znovu

Milování na vás
Ach to cítil tak dobře, a
Ach tak právo

[REFRÉN]
Takže jsme tu zase sám '
Což si myslím, že bych se k tomuto
A vím, že to všechno začalo
Jen s malou pusu

Jsem se příliš blízko ke štěstí
Chcete-li mít láskou
Nemyslete si mohu vzít na bolest
Ne nikdy klesnout znovu

Trochu pozdě ve hře a je v mém srdci
Tvé ruce
Chraňte před vámi stojí, a pak
Řekni mi, že láska
Mě pak opět volno
Protože já jsem zamilovaný s
Ty zase

Obejmi mě
Obejmi mě
Nedovolte nikdy mě pusťte
Řekněte to jen jednou
Řekni že mě miluješ
Bůh ví, já
Miluji tě
Znovu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy