Texty písní Janick Thibault Sum 41 We're All To Blame (Sum 41)

We're All To Blame (Sum 41)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Take everything left from me
All!
To!
Blame!

How can we still succeed, taking what we don't need?
Telling lies, alibis, selling all the hate that we breed.
Supersize our tragedies! (You can't define me or justify greed)
Bought in the land of the free! (Land! Free!)

And we're all to blame,
We've gone too far,
From pride to shame,
We're trying so hard,
We're dying in vain,
We're hopelessly blissful and blind
To all we are,
We want it all with no sacrifice!

Realize we spend our lives living in a culture of fear.
Stand to salute; say thanks to the man of the year.
How did we all come to this? (You can't define me or justify greed)
This greed that we just can't resist! (Resist!)

And we're all to blame,
We've gone too far,
From pride to shame,
We're trying so hard,
We're dying in vain,
We're hopelessly blissful and blind
To all we are,
We want it all.
Everyone wants it all with no sacrifice!

Tell me now, what have we done? We don't know.
I can't allow what has begun to tear me down,
Believe me now, we have no choice left with our
Backs against the wall!

And now we're all to blame,
We've gone too far,
From pride to shame,
We're hopelessly blissful and blind
When all we need
Is something true
To believe,
Don't we all?
Everyone, everyone,
We will fall.

'Cause we're all to blame
We've gone too far,
From pride to shame,
We're trying so hard,
We're dying in vain,
We want it all,
Everyone, don't we all?
Všechno mi odeberte!
Vše!
K!
vině!

Jak můžeme uspět i nadále, s tím, co nepotřebujeme?
Říkáme lži, alibi, prodáváme všechnu nenávist, co pěstujeme
Extravelké, naše tragédie! (Nelze definovat mě nebo ospravedlnit chamtivost)
Koupeno na zemi zdarma! (Zemi!Zdarma!)

A všichni jsme na vině,
Zašli jsme příliš daleko,
Od pýchy k hanbě,
Snažíme se tak usilovně,
Umíráme marně,
Jsme beznadějně šťastní a slepí
Pro všechny jsme,
Chceme vše bez oběti
Uvědomte si, trávíme naše životy žitím pěstováním strachu.
Zdržovat se pozdravem, poděkováním muži roku.
Jak jsme na to všichni přišli? (Nelze definovat mě nebo ospravedlnit chamtivost)
Tato chamtivost, když se prostě nemůžeme bránit! (Bránit!)

A všichni jsme na vině,
Zašli jsme příliš daleko,
Od pýchy k hanbě,
Snažíme se tak silně,
Umíráme marně,
Jsme beznadějně šťastní a slepí
Pro všechny jsme,
Chceme vše,
Každý to vše chce bez oběti!

Řekni mi teď, co jsme udělali? Nevíme.
Nemohu dopustit, co mě začalo trhat na kusy,
Věřte mi teď, nemáme na výběr, kdo s námi zůstal
Hraničit zdi!

A teď jsme všichni na vině,
Zašli jsme příliš daleko,
Od pýchy k hanbě
Jsme beznadějně šťastní a slepí
Když vše, co potřebujeme
Je něco pravdivého
K víře
Nejsme všichni?
Všichni, všichni,
Budeme padat.

Protože jsme všichni na vině
Zašli jsme příliš daleko,
Od pýchy k hanbě,
Snažíme se tak usilovně,
Umíráme marně,
Chceme všechno,
Všichni, ne snad?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy