Texty písní Jay-Z Reasonable Doubt D'Evils

D'Evils

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

"Dear God, I wonder can you save me?"
"Illuminati want my mind, soul, and my body..."
"Dear God, I wonder can you save me?"
"Secret society, tryin' to keep they eye on me..."
"Dear God, I wonder can you save me?"
"Illuminati want my mind, soul, and my body..."
"Dear God, I wonder can you save me?"
" I can't die"

This shit is wicked on these mean streets
None of my friends speak
We're all trying to win, but then again
Maybe it's for the best though, 'cause when they're seeing too much
You know they're trying to get you touched
Whoever said illegal was the easy way out couldn't understand the mechanics
And the workings of the underworld, granted
Nine to five is how to survive, I ain't trying to survive
I'm trying to live it to the limit and love it a lot
Life ills, poison my body
I used to say 'fuck mic skills,' and never prayed to God, I prayed to Gotti
That's right it's wicked, that's life I live it
Ain't asking for forgiveness for my sins, endz
I break bread with the late heads, picking their brains for angles on
all the evils that the game'll do
It gets dangerous, money and power is changing us
And now we're lethal, infected with D'Evils...

"Dear God, I wonder can you save me?"
"Illuminati want my mind, soul, and my body..."
"Dear God, I wonder can you save me?"
"Secret society, tryin' to keep they eye on me..."
"Dear God, I wonder can you save me?"
"Illuminati want my mind, soul, and my body..."
"Dear God, I wonder can you save me?"
" I can't die"


We used to fight for building blocks
Now we fight for blocks with buildings that make a killing
The closest of friends when we first started
But grew apart as the money grew, and soon grew black-hearted
Thinking back when we first learned to use rubbers
He never learned so in turn I'm kidnapping his baby's mother
My hand around her collar, feeding her cheese
She said the taste of dollars was shitty so I fed her fifties
About his whereabouts I wasn't convinced
So I kept feeding her money 'til her shit started to make sense
Who could ever forsee, we used to stay up all night at slumber parties
now I'm trying to rock this bitch to sleep
All the years we were real close
Now I see his fears through her tears, know she's wishing we were still close
Don't cry, it is the (beat?)
In time, I'll take away your miseries and make 'em mine, D'Evils...

"Dear God, I wonder can you save me?"
"Illuminati want my mind, soul, and my body..."
"Dear God, I wonder can you save me?"
"Secret society, tryin' to keep they eye on me..."
"Dear God, I wonder can you save me?"
"Illuminati want my mind, soul, and my body..."
"Dear God, I wonder can you save me?"
" I can't die"

My flesh, no nigga could test
My soul is possessed by D'Evils in the form of diamonds and lexuses
The exorcist, got me doing skits like Homie
You don't know me, but the whole world owe me
Strip!
Was thought to be a pleasant guy all my fucking life
So now I'm down for whatever, ain't nothing nice
Throughout my junior high years it was all friendly
But now this higher learning got the Remy in me
Liquors invaded my kidneys
Got me ready to lick off, mama forgive me
I can't be held accountable, D'Evils beating me down, boo
Got me running with guys, making G's, telling lies that sound true
Come test me, I never cower
For the love of money, son, I'm giving lead showers
Stop screaming, you know the demon said it's best to die
And even if Jehovah witness, bet he'll never testify, D'Evils...

"Dear God, I wonder can you save me?"
" I can't die"
Toto hovno je zlý na tyto průměrné ulicích
Žádný z mých přátel mluví
Jsme všichni snaží vyhrát, ale pak opět
Možná je to pro nejlepší když, 'cause když vidíme příliš mnoho
Víš přece, že se snažíte dostat se dotkl
Ten, kdo řekl, bylo nezákonné snadnou cestu nemohl pochopit mechaniky
A fungování podsvětí, udělovaná
Devíti do pěti je, jak přežít, já se nesnažím se přežít
Snažím se žít na hranici lásky a to hodně
Life neduhů, jedu moje tělo
Kdysi jsem říct 'kurva mic dovednosti,' a nikdy se modlil k Bohu, modlil jsem se k Gotti
Je pravda, že je to zlé, to je život chodím
Nežádá o odpuštění za své hříchy, endz
Já lámání chleba s koncem hlavy, sběr jejich mozek úhlů na
všechna zla, která se game'll
Se dostane nebezpečné, peníze a moc se nám mění
A teď jsme smrtící infekce D'Evils ...

Byli jsme zvyklí bojovat za základní stavební kameny
Nyní budeme bojovat na bloky s budovami, které tvoří zabíjení
Nejbližších přátel, když jsme začali
Ale vyrůstal od sebe, jak peníze rostla a brzy vyrostl black-srdce
Myšlení zpět, když jsme se naučili používat pryže
Nikdy se naučil tak zase jsem unesl jeho dítě je matka
Ruku kolem ní límec, krmení jí sýr
Řekla, že chuť dolarů, byl na hovno, tak jsem krmil kolem padesátky
O jeho pobytu jsem nebyl přesvědčen o tom,
Takže jsem si nechal krmit své peníze 'til ji hovno začala dávat smysl
Kdo by mohl někdy forsee, použili jsme zůstat vzhůru celou noc ve spánku strany
Nyní se snažím rock tu děvku na spaní
Všechny roky jsme byli opravdu blízko
Teď vidím, jeho obavy přes slzy, které chtějí vědět, že je stále jsme byli blízko
Neplač, to je (beat?)
V době, vezmu pryč své utrpení a make 'em dolu, D'Evils ...

Mé tělo, nebylo nigga test
Má duše je posedlý D'Evils v podobě diamantů a lexuses
Exorcista, mě dělá parodie, jako HOMiE
You don't know me, ale celý svět mi dlužíš
Strip!
Byla myšlenka být příjemný chlapík všechny moje život
Takže teď jsem se na cokoliv, není nic pěkné
Po celou svoji nižší střední let to byla přátelská
Ale teď to vysoké škole dostal Remy ve mně
Likéry napadl mé ledviny
Mě připraveni lízat pryč, máma mi odpustila
Já nemůže být volána k odpovědnosti, D'Evils bití mě, boo
Mě běží s kluky, takže G, lžím, že zvuk pravda
Pojď test mě, nikdy jsem krčit se
Pro lásku k penězům, synu, já dávám vést sprchy
Stop křičí, víte, démon řekl, že je nejlepší na smrt
A i kdyby svědků Jehovových, vsadil, že se nikdy vypovídat, D'Evils ...

Interpret

  • Interpret Jay-Z Už jako dvanáctiletý střelil Shawn Corey Carter, jak zní rapperovou jméno, do ramene svého bratra, který kradl otcovy šperky. Shawn navštěvoval střední…

Diskografie

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy