Texty písní Jethro Tull Aqualung My God

My God

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Oh people - what have you done -
locked Him in His golden cage.
Made Him bend to your religion -
Him resurrected from the grave.
He is the god of nothing -
If that's all you can see.
You are the god of everything
He's inside you and me.
So lean upon Him gently
and don't call on Him to save you
from your social graces
and the sins you used waive.
The bloody Church of England -
in chains of history -
requests you earthly presence at
the vicarage for tea.
And the graven image you - know - who -
with His plastic crucifix -
he's got him fixed -
confuses me as to who and where and why -
as to how he gets his kicks.
Confessing to the endless sin -
the endless whining sounds.
You'll be praying till next Thursday to
all the gods that you can count.
Lidé - co jste to udělali?
Uvěznily v jeho zlaté kleci.
Donutili jste jej sehnout se k vaší víře.
Vzkřísit z hrobu.
On je bůh ničeho,
pokud to je vše co dovedeš spatřit.
Ty jsi bůh všeho,
On je uvnitř tebe i mne.
Tak se spoléhej na něj zlehka
a nevolej ho aby tě zachránil
před tvou společenskou přízní
a hříchy, jež jsi užil odmítáš.
* Krvavý Kostel Anglie,
v řetězech historie,
žádá si tvoji pozemskou přítomnost
na faře na čaj.
A ten vyrytý obraz ty- víš- kdo-
s jeho plastickým krucifixem,
jež jej spravil
mate mne pokud jde o to kdo a kde a proč-
tak jak on dostane jeho kopance.
Přiznávajíce se k věčnému hříchu-
ty nekonečné ječivé zvuky.
Budeš se modlit do příštího čtvrtka,
ke všem bohům, které dokážeš napočítat.


*Mezi slova "užil odmítáš" bych ještě možná dal "nyní", ale v originale to slovo neni, tak si jej tam dejte spíše pomyslně.;)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy