Texty písní Johnny Cash American IV: The Man Comes Around Personal Jesus

Personal Jesus

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Your own, personal, Jesus
someone to hear your prayers,
someone who cares

Your own, personal, Jesus
someone to hear your prayers,
someone who's there

Feeling unknown
and you're all alone,
flesh and bone,
by the telephone,
lift up the receiver,
i'll make you a believer

Take second best,
put me to the test,
things on your chest,
you need to confess,
i will deliver,
you know i'm a forgiver

Reach out and touch faith
Reach out and touch faith

Your own, personal, Jesus
someone to hear your prayers,
someone who cares

Your own, personal, Jesus
someone to hear your prayers,
someone to care

Feeling unknown
and you're all alone,
flesh and bone,
by the telephone,
lift up the receiver,
i'll make you a believer
i will deliver,
you know i'm a forgiver

Reach out and touch faith
Reach out and touch faith
Reach out and touch faith

Reach out and touch faith
Vaš vlastní, soukromí Ježíš
někdo, uslyší vaše modlitby,
někoho, kdo se stará

Vaše vlastní, osobní, Ježíš
někdo, kdo uslyší vaše modlitby,
někoho, kdo je tam

Pocit neznámého
a že jsi sám,
z masa a kostí,
u telefonu,
zvednout sluchátko,
Udělám z tebe věřícího

Si druhý nejlepší,
mi dal test,
věci na tvé hrudi,
je třeba přiznat,
dodám,
víte, že jsem vám odpustil

Natáhni ruku a dotkni víry
Natáhni ruku a dotkni víry

Vaš vlastní, soukromí Ježíš
někdo, uslyší vaše modlitby,
někoho, kdo se stará

Vaš vlastní, soukromí Ježíš
někdo, uslyší vaše modlitby,
někoho, se stará

Pocit neznámého
a že jsi sám,
z masa a kostí,
u telefonu,
zvednout sluchátko,
Udělám z tebe věřícího
dodám,
víte, že jsem vám odpustil

Natáhni ruku a dotkni víry
Natáhni ruku a dotkni víry
Natáhni ruku a dotkni víry

Natáhni ruku a dotkni víry
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy