Texty písní Killswitch Engage Killswitch Engage II. Starting Over

Starting Over

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Do you remember what we use to have
As if all our dreams were possible
All that existed was you and I
But distance has torn us apart

Forgive me, for all that I've done wrong
Lead me back to where my heart belongs

Can we start again?
Go back in time to where we started
Can we start again?
What we have can't be discarded

Do you remember the promises we made
But somehow we have lost our way
Take me back to where my heart belongs
Forever made for every day

I know that you doubt my words
I swear there will never be regret

Can we start again?
We thought love was everlasting
Can we start again?
What we had just can't be wasted

Silent thoughts were broken
And words that can't be taken back
But you mean so much more to me
Than anything, anything I've ever known

And this is the hope for tomorrow
That today you will return

Can we start again?
Go back in time to where we started
Can we start again?
What we have can't be discarded

Can we start again? Do you remember?
Can we start again?
Can we start again?

Go back in time to where we started
Pamatuješ si co vše děláme, aby
všechny naše sny byly možné
Všechno co existovalo, ty a já
Ale vzdálenost nás odtrhla

Odpusť mi, za všechno, co jsem udělal špatně
veď mě tam, kam mé srdce patří

Můžeme začít znovu?
Vráťit se zpět v čase, když jsme začínali
Můžeme začít znovu?
To, co máme nelze zlikvidovat

Vzpomínáš si na sliby co jsme si řekli
Ale nějak jsme ztratili naší cestu
Vezmi mě zpátky kam mé srdce patří
Navždy pro každý den

Vím, že pochybuješ o mojich slovech
Přísahám, tam nikdy už nebude lítost

Můžeme začít znovu?
Mysleli jsme, že láska je věčná
Můžeme začít znovu?
To, co jsme prostě nemůže být zbytečné

Tiché myšlenky byly zničeny
A slova, nelze vzít zpět
Ale myslíš na mě mnohem více
Než cokoli jiného, co jsem kdy poznal

A to je naděje pro budoucnost
Že dnes se vrátíme

Můžeme začít znovu?
Vraťit se zpět v čase, kde jsme začali
Můžeme začít znovu?
To, co jsme nelze zlikvidovat

Můžeme začít znovu? Vzpomínáš si?
Můžeme začít znovu?
Můžeme začít znovu?

Vraťit se zpět v čase, kde jsme začali
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy