Texty písní Korn Kick The Pa

Kick The Pa

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You simply defy, I cannot even look to the sky,
we try it single filed, take on me, and it's my denial,
I cannot ever find, something safe, not done on the fly,
I cannot live this way, floor and me will kick the P.A
You wanna play with me
I'm really gonna rock your world
You want to comfort me
I'm gonna rock your world
You say everything is fine, I cannot compete with the skies,
my sing has crossed the line, come in me,
I fly through the sky, I can not ever find,
you and me will make all the lines, oh, if they could see the plague,
no one would want to be me
You wanna play with me
I'm really gonna rock your world
You wanna comfort me
I'm gonna rock your world
So I fly
Take me
I cannot fly
Most people hate me
To fly away from this pain
Please take away
Please take away my P.A
Jednoduše vzdorovat, nemůžu ani podívat do nebe,
Zkusíme to jediný podal, se na mě, a je to moje odmítnutí,
Nemůžu vůbec najít, co bezpečné, neudělali za chodu,
Nemůžu žít tímto způsobem, podlahy a mě bude kopat do PA
Chcete-li si se mnou hrát
Já se těším na tu rock svůj svět
Chcete-li mě potěšil
Budu rock svůj svět
Říkáte, že je vše v pořádku, nemohu soutěžit s oblohou,
Můj zpěv má překročil hranici, přijde mi,
I létat po obloze, nemohu vůbec najít,
ty a já, aby se všechny tratě, ach, kdyby mohli vidět mor,
Nikdo by chtěl být já
Chcete-li si se mnou hrát
Já se těším na tu rock svůj svět
Chcete-li mě potěšil
Budu rock svůj svět
Tak jsem se létat
Vezmi si mě
Nemůžu létat
Většina lidí mě nenávidí
Odletět z této bolesti
Věnujte prosím pryč
Berte prosím mou P.A
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy