Texty písní Krystal Meyers Dying For A Heart Stand And Scream

Stand And Scream

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

My friends
They keep makin’ fun of me
I hide
Behind my insecurities
But I want so bad for them to see
Anything and everything
So I’m not living in a dream

But I
Tuck my little thoughts away
I drive
Far, far, far away
I’m tired of running just to stand in place
I’ve had enough
Of giving up
I need the strength
To show Your love

Cuz I breathe
Just to shout out
And I live
Just to scream loud
And Your love
It’s here now
And I’m not running cuz it’s pushed me to the edge

I’m not gonna break
There’s no mistake
I’ve got to
Stand and scream
Let my voice be heard
When push comes to shove
I’m rising above
I’ve got to stand and scream
Let my voice be heard

Now I’m
Not afraid to tell you what I really think
My life’s
Gotta live the truth that I believe
Cuz I want so bad for you to see
Anything and everything
The grace that owns the heart in me!

Shout out
Scream loud
Oh yeah
I will not live in silence
Mí přátelé
Ti mě rozesmívají
Skryji
Za mými nejistotami
Ale já chci, abyste viděli, kolik je zlého
Takže nežiji ve snu

Ale já
Zastrčím pryč své malé myšlenky
Jedu
Dál, dál, dál odtud
Jsme unavená z běhu jen pro stání na místě
Už toho mám dost
Vzdávání
Potřebuji sílu
Abych ukázala Tvou lásku

Protože dýchám
Jen kvůli výkřiku
A Tvé lásce
Je teď tady
A já neutíkám, protože mě tlačí ke hraně

Nebudu odpočívat
O tom není pochyb
Musím
Stát a křičet
Ať je můj hlas slyšet
Když tlačení přejde v strkání
Musím stát a křičet
Ať je můj hlas slyšet

Teď
Se nebojím ti říct, co si doopravdy myslím
Můj život je
Žít pravdu, v níž věřím
Ale já chci, abyste viděli, kolik je zlého
Něco a všechno
Milost, kterou mám v srdci!

Vykřiknout
Hlasitě křičet
Ó, ano
Nebudu žít tiše
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy