Texty písní Krystal Meyers Make Some Noise In Your Hands

In Your Hands

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I listen through the darkness
And I know that I'm not alone
And I feel You all around me
But every time I call
All I hear is my own echo
Your silence says it all
I'm restless but I will not fight
I'll, oh...
Let go

It's in Your hands
It's in Your hands
I trust You though I don't understand
It's in Your hands
It's in Your hands
I'll close my eyes and fall into plan
Plan, plan, plan, plan, plan
I trust You 'cause it's all in Your hands

As time slips through my fingers
I slow down and breathe you in
There's a peace that washes over me
And I'm not afraid at all
Of things I cannot see
Nor understand
'Cause faith is blind
And I'll go on another night
'Cause I know...
(It's in Your hands)

Maybe one day
This will make sense
But until then
I'm trusting You
I'm confused
But You'll come through
You always do
I've waited so long
To see my sun on
The horizon
Feel it coming on
And I'm seeing You
Naslouchám skrz temnotu
A vím, že nejsem sama
A cítím Tě všude kolem sebe
Ale vždy, když volám
Vše co slyším, je má ozvěna
Tvoje mlčení říká vše
Jsem nepokojná, ale nebudu bojovat
Já Tě, oh...
Pustím

Je to ve Tvých rukou
Je to ve Tvých rukou
Věřím Ti, ačkoli nerozumím
Je to ve Tvých rukou
Je to ve Tvých rukou
Zavřu oči a ocitnu se v plánu
Plánu, plánu, plánu, plánu, plánu
Věřím Ti, protože je to ve Tvých rukou

Jak mi čas utíká mezi prsty
Zpomaluji a dýchám Tě
Tady je mír, který mě omývá
A nebojím se ničeho
Věcí, které nevidím
Nechápu
Protože víra je slepá
A budu pokračovat další noc
Protože vím
(Je to ve Tvých rukou)

Možná jednou
To bude dávat smysl
Ale do té body
Ti věřím
Jsem zmatená
Ale Ty projdeš
Vždy
Čekala jsem tak dlouho
Abych mohla vidět své slunce
Na obzoru
Vycházet
A vidím Tebe
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy