Texty písní Krystal Meyers Make Some Noise S.O.S.

S.O.S.

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Have I been left here alone to die?
I know I; m breathing but am I alive?
Check my vital signs before they dissapear
Oh God are You near?

I am in distress
Come and save my life
This is my S.O.S. screaming up to the sky
Holy Father make us whole
Cause You alone can save our soul's

Precious time is tickin' away
And all that I can do is pray
Cause this is sink or swim and I am lost at sea
Oh God rescue me

My cry for redemption
Give me salvation
Your the one I need
Mám odsus odejít, abych zemřel sám?
Vím, že dýchám, ale jsem na živu?
Zkontoroluj mé vitální známky (životní funkce) než zmizí
Ó, Bože… jsi mi nablízku?

Jsem v tísni
Přijď a zachraň mě
To je mé volání o pomoc
Křičím k obloze
Svatý Otče, udělej nás nedotčenými
Protože jen ty
Můžeš zachránit naše duše

Drahocenný čas tiká (ubíhá)
A vše, co mohu dělat, je modlit se
Protože buď se utopím, nebo poplavu
A jsem ztracen na moři
Ó, Bože… zachraň mne!

Prosím o vykoupení
A umírám, rodíc se
Dej mi spásu
Ty jsi ten, kterého potřebuji
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy