Texty písní Lacuna Coil Dark Adrenaline End Of Time

End Of Time

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You've built your life above the sin
You hold my hand before the end comes
Forgiving me
For what I've done 'till the end of days
'Cause I belong to you
'Cause I am part of you
I am dying in your arms
It's time to go
I can make it through

I've come to realise
Tonight my dear
The end of time
Is not so far away
We cannot pray
To save our lives

I can feel you
And I think that
Everything you wanted in me
Was the mirror of your dreams
But I coudn't believe what you'd say
As I belong to you
My flesh and blood in you
I am burning in this fire
It's time to go
I can't make it through

I'm comming home again
And now I know where I belong
Reeling from my instincts
'Cause I realise I'm not alone

I've come to realize
Tonight my dear
The end of time
Is not so far away
We cannot pray
To save our lives

I've come to realise
Tonight my friend
The end of time
It's not so far away
We cannot pray
To save our lives
Stavěl jsi svůj život výš než hřích
Drž mě za ruku než přijde konec
Odpusť mi
co jsem udělala až do konce dnů
Protože já patřím k tobě
Protože já jsem část tebe
Umírám ve tvém náručí
Je čas jít
Já to překonám

Uvědomila jsem si
Dnes večer můj drahý
konec času
Není tak daleko
Nemůžeme se modlit
za záchranu našich životů

Cítím tě
a myslím, že
všechno, co jsi mi chtěl
Bylo zrcadlo tvých snů
Ale já nemůžu uvěřit tomu co jsi si řekl
Jako já patřím k tobě
Mé tělo a krev v tobě
Hořím v tomhle ohni
Je čas jít
Nemůžu to překonat

Znovu se vracím domů
A teď už vím, kam patřím
Vzpamatovávám se z mých instinktů
Protože jsem si uvědomila že nejsem sama

Uvědomila jsem si,
Dnes večer můj drahý
konec času
Není tak daleko
Nemůžeme se modlit
za záchranu naších životů

Uvědomila jsem si
Dnes večer můj příteli
konec času
Není tak daleko
Nemůžeme se modlit
za záchranu naších životů
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy