Texty písní Lara Fabian Every woman in me (EWIM) Angel

Angel

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Spend all your time waiting
For that second chance
For a break that would make it okay
There's always one reason
To feel not good enough
And it's hard at the end of the day
I need some distraction
Oh beautiful release
Memory seeps from my veins
Let me be empty
And weightless and maybe
I'll find some peace tonight

In the arms of an angel
Fly away from here
From this dark cold hotel room
And the endlessness that you fear
You are pulled from the wreckage
Of your silent reverie
You're in the arms of the angel
May you find some comfort there

So tired of the straight line
And everywhere you turn
There's vultures and thieves at your back
And the storm keeps on twisting
You keep on building the lie
That you make up for all that you lack
It don't make no difference
Escaping one last time
It's easier to believe in this sweet madness oh
This glorious sadness that brings me to my knees

In the arms of an angel
Fly away from here
From this dark cold hotel room
And the endlessness that you fear
You are pulled from the wreckage
Of your silent reverie
You're in the arms of the angel
May you find some comfort there
You're in the arms of the angel
May you find some comfort here
Trávíš všechen svůj čas čekáním
Na druhou šanci
Na zlom, který by to všechno napravil
Je tu vždy jeden důvod
Necítit se zas tak dobře
A na konci dne je to těžké
Potřebuju nějaké rozptýlení
Oh krásné vyproštění
Vzpomínky prosakují ven z mých žil
Nech mě žít prázdnototou
A bez starostí a možná
Najdu v noci nějaký mír

V náruči anděla
Odletět pryč odtud
Z tohoto tmavého studeného hotelového pokoje
A to nekonečno, kterého se bojíš
Které jsi vytáhl z trosek
Tvého tichého snění
Jsi v náruči andela
Mohl by jsi tam najít nějaké pohodlí

Tak unavený z přímých čar
A kamkoli se otočíš
Tam jsou supi a zloději za tvými zády
A bouře se pořád točí
Pořád stavíš lež
Kterou vytváříš pro náhradu ztrát
Není v tom žádný rozdíl
Naposledy utíkáš
Je jednoduché věřit v tohle sladké bláznoství
Tenhle slavný smutek který mě nutí padnout na kolena

V náruči anděla
Odletět pryč odtud
Z tohoto tmaveho studeného hotelového pokoje
A to nekonečno, kterého se bojíš
Které jsi vytáhl z trosek
Tvého tichého snění
Jsi v náruči andela
Mohl by jsi tam najít nějaké pohodlí
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy