Texty písní Leaves' Eyes Njord Through Our Veins

Through Our Veins

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When nothing was
No sky no sea
But endless space within and around
No earth no sun no sound
Only silence to be found

Break the silence with your divine breath
Let the blood...
Run through our veins
Do you feel desire to arise
Will you be fire I'll be ice
Into the void we shall unite
Will you be the day I will be the night
Let the blood run through our veins

In distant times
When nothing flowered
Beneath the sun in soothing rain
No sand no ground no mountain
Only darkness to be found

End the silence with your divine breath
Let the blood...
Když nebylo nic
Žádná obloha, žádné moře
Jen nekonečný vesmír vevnitř a okolo
Žádná země, žádné slunce, žádný zvuk
Jen ticho k nalezení

Prolomit ticho s tvým božským dechem
Nech krev...
Téct skrz naše žíly
Cítíš tu touhu, jež stoupá
Budeš-li ohněm, budu ledem
Do prázdnoty se spojíme
Budeš-li dnem, budu nocí
Nech krev téct skrz naše žíly

Ve vzdálených časech
Když nic nekvetlo
Pod sluncem v jemném dešti
Žádný písek, žádná země, žádné hory
Jen temnota k nalezení

Ukončit ticho s tvým božským dechem
Nech krev...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy