Texty písní Lifehouse Smoke & Mirrors (Deluxe Version) Smoke and Mirrors

Smoke and Mirrors

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

There was a time, was a place back when
You and I were living alone together
We held each other in the middle of the night
And swore we'd somehow make it better
We set our sights on the big city lights
No moss on these rolling stones
And here we are with everything we ever wanted
But now we're together alone

Gotta break out of this place we're in
Runnin' out of time and out of sin
We were living smoke and mirrors anyway
Gonna drive all night 'til we disappear
Chasing down the miles so far from here
As the smoke and mirrors start to fade away
We're still the same...

I remember thinking we could make it out somehow
If somehow we ever took a chance
We packed up what we had and threw it in the trunk
Didn't give our life a second glance
Now the days roll hard and the nights move fast
They say be careful what you wish
But having everything means nothing to me now
What we had is everything I miss

Gotta break out of this place we're in
Runnin' out of time and out of sin
We were living smoke and mirrors anyway
Gonna drive all night 'til we disappear
Chasing down the miles so far from here
As the smoke and mirrors start to fade away
You know we're still the same... still the same

Gonna drive all night 'til we disappear
Chasing down the miles so far from here
As the smoke and mirrors start to fade away
And we're all we've got so let's hold on tight
To the dreams that came before the fight
We were living smoke and mirrors anyway
Tam byl čas, bylo místo zpět, když
Ty a já jsme byli spolu sami žít
Uspořádali jsme mezi sebou v noci
A přísahal, že bychom nějak udělat to lépe
My jsme nastavili památky na velkého města světel
Č. mechu na těchto Rolling Stones
A tady jsme se všechno, co jsme kdy chtěli
Ale teď jsme spolu sami

Musím se vymanily z tohoto místa jsme v
Runnin 'mimo čas a mimo hříchu
Jsme žili kouř a zrcadla stejně
Budu řídit celou noc 'til jsme zmizí
Honí kilometrů tak daleko odsud
Vzhledem k tomu, kouř a zrcadla začnou slábnout
Jsme stále stejný ...

Vzpomínám si můžeme udělat to nějak
Pokud se nějak jsme někdy vzal šanci
Jsme zabalili do toho, co jsme měli, a hodil ho do kufru
Nedal svůj život druhý pohled
Nyní dny roll tvrdé a noci pohybovat rychle
Říkají, buďte opatrní, co si přejete
Ale mít všechno, co pro mě nic neznamená hned
Co jsme měli, je všechno, co mi chybí

Musím se vymanily z tohoto místa jsme v
Runnin 'mimo čas a mimo hříchu
Jsme žili kouř a zrcadla stejně
Budu řídit celou noc 'til jsme zmizí
Honí kilometrů tak daleko odsud
Vzhledem k tomu, kouř a zrcadla začnou slábnout
Víte, my jsme stále stejní ... stále stejný

Budu řídit celou noc 'til jsme zmizí
Honí kilometrů tak daleko odsud
Vzhledem k tomu, kouř a zrcadla začnou slábnout
A my všichni máme, takže pojďme držet se pevně
Chcete-li sny, který přišel před bojem
Jsme žili kouř a zrcadla stejně
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy