Texty písní Limp Bizkit Significant Other N 2 Gether Now

N 2 Gether Now

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Fred: Who can be the boss?
Look up to the cross
Stranded in the land of the lost
Standin up, I'm sideways
I'm blazin' up the path
Runnin on the highways of rap
Choked up by the smoke and the charcoal
Lava stamps and brands me like a barcode
I'm Dashin all the meteor strikes
Keep the media dykes
As re-enforcements for the fight
And that alone with keep John Ghotti on the phone
Tangled in his own I got the bees on the track
Where the fuck you at?
(Method Man - Tical)
Let me hear you pigeons run your mouth now
(Method Man - Shut the fuck up!)
I'm pluggin in them social skills
That keep my total bills over a million
The last time I checked it
Thank God I'm blessed with the mind that I wreck it
Wait until the second round, I'll knock him out

Method Man: They call me big John stud
My middle name mud
Dirty water flow
Too much for you thugs
That can't stand the flood
What up doc?
Hold big gun like Elmer Fudd
The sure shot
Mr. Meth I'm unplugged
Learn
Temperature's too hot for sunblock
Burn
Playin with minds can get you state time
Lock behind twelve bars from a great mind
Killa bees in the club when there's ladybug
Brought a sword to tha dance floor to cut a rug
Love is love all day 'til they both slug
And take another life in cold blood
Can't feel me?
Cause it's your blood
Murder is tremendous
Crime is endless
Same shit different day
Father forgive us
They know not what they do
Our praises do
I'm big like easy, ya bigbamboo

Method Man: What's that, I didn't hear you?
Shut the fuck up!
Come on a little louder
Shut the fuck up!
Everybody N 2 Gether now
Shut the fuck up!
What? What?

Method Man: Headstrong, deadcon, dead by dawn
Deadweight they dead wrong
Let's get it on
Twelve rounds of throwdown
Who hold crown?
Protect land with both pound
Limp Bizkit
Get around like merry-go
What's the scenario?
Comin' through your stereo
Why risk it
Lifestyles of the prolific and gifted
Eight essential vitamins and minerals
Delicious
Word on the street is
They bit my thesis
Knocked out their front teethes
Tryin to taste mine
Actin like they heard through the grapevine
Dope fiendin for the baseline
To provide rhyme
Pharmaceuticals
Hard as nails to the cubicle
Where you find that monster
She beautiful
Wu-Tang and Limp Bizkit
Roll on the check
Kick a hole in the speaker
Pull the plug and inject

Fred: Mic check
So what's it all about?
Where we gonna run?
Maybe we can meet up on the sun
Discretion is advised
For the blood of virgin eyes
Limpin on the track with Method
So get the sunblock
You get your one shot
Until you dissolve
I revolve around everything you got
From outta nowhere prepare
You'll be blinded by the glare
I told you not to stare
Now you're turned into stone
Without a microphone
But don't you forget you're in the zone
(Method Man - So shut the fuck up!)
And take that shit back
Cause all your shit's whack
(Method Man - (Doodoo is doodoo)
When it's way down like that
Burnin up your brain like a piston
So all those who didn't listen
Never even knew what they were missin
And never even knew that the sky was fallin down
Wu-Tang Clan for the crown

Method Man: What's that, I didn't hear you?
Shut the fuck up!
Come on a little louder
Shut the fuck up!
Everybody N2 Gether now
Shut the fuck up!
What? What?

Method Man: It was over your head all day every day
S-I-N-Y
1-0-3-0-4
Wu-Tang, Killa Bees, and the Limp
B-I-Z-K-I-T
Gotta know the time
Gotta know to rhyme
It ain't easy bein greezy
In a world of cleanliness and you know all that other madness
We gone
Peace

Limp Bizkit, Method Man, rock the house y'all, bring it on

Hey wait up, where you guys going? You're not recording are you? I'm all alone
I can't do this
Feel it
You guys feel it out there?
Check your head if you feel it
Hey, hey, hey
Every day is brigther than the next day, at least that's what you think
Fred: Kdo je šéf?
Podívejte se na kříž
Uvízlé v zemi zahynulým
Nahoru stojím, jsem bok
I'm blazin 'do cesty
Runnin na dálnicích rapu
Udusilo do kouře a uhlí
Lava známky a značky mě jako čárový kód
I'm Dashin všechny meteor udeří
Mějte média hrází
Jako re-výkonů pro boj
A že sám se udržet John Ghotti na telefonu
Zamotaný do vlastního Já mám včely na trati
Kde sakra jsi?
(Method Man - kých)
Nech mě slyšet holubi spustit pusy hned
(Method Man - Drž hubu!)
I'm pluggin v nich sociální dovednosti
Že svůj celkový poukázky přes milion
V poslední době jsem ji
Díky bohu jsem dobrořečil s ohledem na to, že jsem to vrak
Počkejte, až bude druhé kolo, uvidíme tlučte ho

Method Man: Říkají mi velký John stud
Moje prostřední jméno bahno
Špinavé vody
Příliš mnoho pro vás lupiči
To nemůže stát povodňové
Co se doc?
Uchopte velkou zbraň rád Elmere Fudd
Určitě se zastřelil
Pan metody jsem Unplugged
Učit se
Teplota je příliš horká pro sunblock
Hořet
Hraju s mysl může vám stát čas
Zamk za dvanáct tyčí z velké paměti
Killa včely v klubu, když to slunéčko sedmitečné
Přinesl meč na tha tanečního parketu se řezat kobereček
Láska je láska celý den 'til oba slug
A přijmout další život chladnokrevně
Nelze si mě?
Protože je to vaše krev
Vražda je ohromný
Zločin je nekonečná
Stejný hovno jiný den
Otče, odpusť nám
Oni vědí, co dělají
Naše chválí si
Jsem velká, jako jednoduché, ya bigbamboo

Method Man: Co je to, že jsem slyšela?
Drž hubu!
No tak trochu hlasitěji
Drž hubu!
Všichni N 2 Gether hned
Drž hubu!
Co? Co?

Method Man: tvrdohlavý, deadcon, mrtvý před úsvitem
Přitěžující jsou mrtví špatně
Pojďme si jej na
Dvanáct kol throwdown
Kdo drží korunu?
Chránit půdu s oběma libra
Limp Bizkit
Získejte asi rád veselé-go
Jaký je scénář?
Sem 'pomocí stereo
Proč riskovat, že
Lifestyles z plodného a nadané
Osm základní vitamíny a minerály
Delicious
Slovo na ulici
Jsou bit mé práce
Vysunutí jejich přední teethes
Snažím, aby můj vkus
Aktinové rádi slyšeli prostřednictvím réva
Drogy fiendin pro výchozí
Vypracovávat ojínit
Pharmaceuticals
Neoblomný do kóje
Pokud zjistíte, že jste monstrum
Je krásná
Wu-Tang a Limp Bizkit
Roll o kontrolu
Kick otvorem reproduktoru
Vytáhněte zástrčku a injekci

Fred: mic check
Takže co je to všechno o?
Pokud bychom to spustit?
Možná bychom mohli setkat na slunci
Uvážení, je doporučeno
Za krev panna oči
Limpin na trati s Metoda
Takže dostat sunblock
Ty si jeden výstřel
Dokud se rozpustí
I točit kolem všechno máš
Od ven nikde připravit
Budete oslepilo do odlesku
Říkal jsem vám, není to stare
Nyní jste proměnil v kámen
Bez mikrofonu
Ale není vám zapomněl jste v zóně
(Method Man - Tak drž hubu!)
A brát to svinstvo zpět
Příčinou všech vašich hovno to šupa
(Method Man - (Doodoo je doodoo)
Když je to způsob, jak se líbí
Burnin do vašeho mozku jako pístové
Takže všem, kteří neuposlechli
Nikdy dokonce věděl, jaké byly missin
A nikdy ani věděl, že na obloze bylo fallin dolů
Wu-Tang Clan pro korunu

Method Man: Co je to, že jsem slyšela?
Drž hubu!
No tak trochu hlasitěji
Drž hubu!
Všichni N2 Gether nyní
Drž hubu!
Co? Co?

Method Man: Bylo nad hlavou celý den každý den
S-I-N-Y
1-0-3-0-4
Wu-Tang, Killa Bees a Limp
B-I-Z-I-K-T
Musíš vědět, že čas
Musím vědět, k ojínit
Není snadné bein greezy
Ve světě čistoty a víte, že všechny ostatní šílenství
Jsme pryč
Klid

Limp Bizkit, Method Man, rock domu y'all, aby byl na

Hej počkej, kam jedete? Nejste nahrávání se máte? Jsem úplně sám
Nemůžu to udělat
Domníváme se, že
Vy jste si to tam?
Zkontrolujte vaši hlavu, pokud si myslíte, že to
Hej, hej, hej
Každý den je brigther než následující den, alespoň to, co si myslíte
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy