Texty písní Lou Reed Magic And Loss Dreamin

Dreamin

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

If I close my eyes I see your face
And I'm not without you
If I try hard and concentrate
I can still hear you speak
I picture myself in your room by the chair
You're smoking a cigarette
If I close my eyes I can see your face
You're saying: "I missed you"
Dreamin', I'm always dreamin'
If I close my eyes I can smell your perfume
You look and say: "Hi baby"
If I close my eyes pictures from China
Still hang from the wall
I hear the dog bark I turn and say
"What were you saying?"
I picture you in the red chair
Inside the pale room
Dreamin', I'm always dreamin'
You sat in your chair with a tube in your arm
You were so skinny
You were still making jokes
I don't know what drugs they had you on
You said: "I guess this is not the time"
"For long term investments"
You were always laughing
But you never laughing at me
They say in the end the pain was so bad
That you were screaming
Now you were no saint but you deserved
Better than that
From the corner I watched them removing things
From your apartment
But I can picture you red chair and pale room
Inside my head
If I close my eyes I see your face
And I'm not without you
If I try hard and concentrate I can hear your voice saying
"Who better than you"
If I close my eyes I can't believe that
I'm here without you
Inside your pale room your empty red chair
And my head
Dreamin', I'm always dreamin'
Dreamin', I'm always dreamin'
Dreamin', I'm always dreamin'
Pokud zavřu oči, tak vidím tvou tvář
A nejsem bez tebe
Pokud se budu usilovně snažit a koncentrovat
Tak tě mohu stále slyšet mluvit
Představím si sebe uvnitř tvého pokoje, u židle
Kouříš cigaretu
Pokud zavřu oči, tak mohu vidět tvou tvář
Říkáš: "Chyběl jsi mi"
Sním, pořád jen sním
Pokud zavřu oči, tak mohu ucítit tvou vůni
Podíváš se a řekneš: "Čau, bejby"
Pokud zavřu své oči, obrazy z Číny
Pořád visí na zdi
Slyším štěkat psa, otočím se a řeknu
"Co jsi říkal ?"
Představím si tě na červené židli
Uvnitř vybledlého pokoje
Sním, pořád jen sním
Posadil ses na židli s flaškou ve své ruce
Byl jsi tak vychrtlý
Pořád jsi vymýšlel vtipy
Nevím jaké léky ti na to dali
Řekl jsi: "Myslím, že teď není čas"
"Na dlouhodobé investice"
Pořád ses smál
Ale nikdy ses neusmál na mě
Řekli, že nakonec ta bolest byla tak zlá
Až jsi křičel
Teď jsi nebyl žádný svatý, ale zasloužil sis
Něco lepšího než tohle
Z rohu jsem je pozoroval odklízet věci
Z tvého apartmá
Ale můžu si představit tvou červenou židli a vybledlý pokoj
Ve své hlavě
Pokud zavřu své oči, tak vidím tvou tvář
A nejsem bez tebe
Pokud se budu usilovně snažit a koncentrovat, tak mohu stále slyšet tvůj hlas jak říká
"Kdo jiný než ty"
Pokud zavřu oči, tak nemůžu uvěřit tomu
Že tu jsem bez tebe
Uvnitř tvého vybledlého pokoje, na prázdné červené židli
A v mé hlavě
Sním, pořád jen sním
Sním, pořád jen sním
Sním, pořád jen sním
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy