Texty písní Lou Reed Magic And Loss Gassed And Stoked

Gassed And Stoked

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Well you covered your tracks and now I can't see you
You had your ashes scattered at sea
There's no grave to visit, no tombstone to look at
You were in the New York Times obituary
There's no record, no tape, no book, no movie
Some photographs and memories
Sometimes I dial your phone number by mistake
And this is what I hear
This is no longer a working number, baby
Please redial your call
This is no longer a working number
Your party doesn't live here anymore
This is no longer a working number
If you still require help
Stay on the line and an operator
Will try to bail you out
I knew I should have seen you that Thursday
I knew I shouldn't have left
But you sounded so good, your spirits so up
I thought I'd see you next week
I say over and over if I had half a brain
If I had half a brain in my head
I wouldn't sit here dialing a wrong number
And listening to what some recording said
This is no longer a working number
Please redial your call
This is no longer a working number
Your party doesn't live here anymore
This is no longer a working number
Well, if you still require help
Stay on the line and an operator
Will try to bail you out
I knew I should have written, written things down
I always say I'll never forget
Who can forget a one-eyed pilot
Who's a concert pianist, ah
A painter, a poet, songwriter supreme
My friends are blending in my head
They're melting into one great spirit
And that spirit isn't dead
Now I may not remember everything that you said
But I remember all the sings you've done
And not a day goes by not an hour
When I don't try to be like you
You were gassed, stoked and rarin' to go
And you were that way all of the time
So I guess you know why I'm laughing at myselves
Every time I dial the wrong line
This is no longer a working number, baby
This is no longer a working number
Gassed, stoked and rarin' to go
Gassed, stoked and rarin' to go...
Dobrá, pokryl jsi své stopy a teď tě nevidím
Měl jsi svůj popel roztrousit po moři
Není hrob, který navštívit, ani náhrobní kámen, na který se podívat
Byl jsi v nekrologu v New York Times
Nezbyla žádná nahrávka, žádná páska, žádná kniha, žádný film
Jen fotografie a vzpomínky
Někdy omylem vytočím tvé telefonní číslo
A tohle je to, co slyším
"Tohle číslo už neexistuje, bejby"
"Prosím, opakujte svůj hovor"
"Tohle číslo už neexistuje"
"Tvůj večírek tu už nežije"
"Tohle číslo už neexistuje"
"Pokud nutně potřebuješ pomoc"
"Zůstaň na lince a operátor"
"Se ti pokusí pomoct z nesnází"
Věděl jsem, že jsem tě měl vidět v to úterý
Věděl jsem, že jsem neměl odejít
Ale zněl jsi tak dobře, tvá nálada byla tak dobrá
Myslel jsem, že tě příští týden uvidím
Pořád říkám, že kdybych měl půlku mozku
Kdybych měl v hlavě půlku mozku
Tak bych tu neseděl a nevytáčel špatné číslo
A neposlouchal to, co nějaká nahrávka říká
"Tohle číslo už neexistuje, bejby"
"Prosím, opakujte svůj hovor"
"Tohle číslo už neexistuje"
"Tvůj večírek tu už nežije"
"Tohle číslo už neexistuje"
"Pokud nutně potřebuješ pomoc"
"Zůstaň na lince a operátor"
"Se ti pokusí pomoct z nesnází"
Věděl jsem, že jsem měl psát, věci si zaznamenat
Pořád říkám, že nikdy nezapomenu
Kdo by mohl zapomenout na jednookého pilota ?
Kdo je ten koncertní pianista, ach ?
Malíř, básník, nejlepší textař písní
Mí přátelé se mi v hlavě míchají
Míchají se do jedné velké duše
A ta duše není mrtvá
Teď si nemusím pamatovat vše, cos říkal
Ale pamatuju si všechny posunky, které jsi udělal
A není dne, který by neuplynul za hodinu
Když se nesnažím být jako ty
Byl jsi opilý, nakrmený a dychtil jsi po tom jít
A byls takový po celou dobu
A tak bych řek', že víš, proč se sám sobě směju
Pokaždé, když vytočím tu špatnou linku
Tohle číslo už neexistuje, bejby
Tohle číslo už neexistuje
Opilý, nakrmený a dychtíc po tom jít
Opilý, nakrmený a dychtíc po tom jít...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy