Texty písní Machine Head The Blackening A Farewell To Arms

A Farewell To Arms

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Can you hear their cries?
Nowhere can the children run to hide
Crimson rivers

Flow down hills
Atone our ills
And woe to all her songs of love
A farewell to arms

Mutilated lives
Blackening as coffin line the sides
Filled with fathers

Who has won?
When only sons
Hold their grieving heads and mourn

A farewell to arms

Always our souls entwine
Erase this vast divide
Deaf ears our voices rest
Tyrant, this is protest

Who has won?
Yes, who has won?

Chorus:
I’ll waive this flag of white
So the venged see the light
We’ll pay for closed eyes
With our genocide

Piercing the masquerade
March to the death parade
Trade not humanity
For pearls of slavery

In the depth of mind the heart will find
the truth of our leader
We’ll try the facts so through the cracks
may fall the dying cheater

Who has won when we’re all dead?

(Chorus)

So is this how we live?
Or is this how we die?

Black blood dripping from platinum fangs
Rich blood flees while
our poverty hangs

Shepherds they herd the mindless trance
As the flock follows the puppet’s dance
In a fatal romance

All that they needed was
a pretext, war’s next
Heads to the chopping blocks
and our necks are next
For those who died
Who fought for our rights
Whose children now slaves
They’re turning in their graves

War hawks and senators
they sit tight, so trite
Never their sons will know
what it’s like to fight
But soldiers are dead
And children have bled
And the silence is numb
What have we become?

God save us

A farewell to arms
Slyšíš jejich nářky?
Děti nemají,kam utéct
a schovat se
Rudé řeky
Tečou z kopců
Odčiňují naše neštěstí
A bědují všem jejím
písním lásky
Sbohem,armádo

Znetvořené životy
Černají,když břehy
lemují rakve
A v nich otcové

Kdo vyhrál?
Když osiřelí synové
Truchlí s hlavou na kolenou

Sbohem,armádo

Vždycky se naše duše spojí
Smažou tu
obrovskou propast
V hluchotě spočinou
naše hlasy
Tyrane,tohle je protest!

Kdo vyhrál?
Ano,kdo vyhrál?

Vzdám se téhle bíle vlajky
Tak ať nebozí vidí světlo
Za zavřené oči
budeme platit
Svou genocidou

Probodnout tu masku
Mašírovat v pochodu smrti
Obchod,ne lidskost
Za otrokářské perly

V hloubce našich myslí
najde srdce
Pravdu našeho vůdce

Prozkoumáme fakta,tak
aby puklinami
Vstříc smrti padl
podvodník

Kdo vyhrál,když jsme
všichni mrtvý?

(refrén)

Tak takhle žijeme?
Nebo tak umíráme?

Z platinových tesáků kape
černá krev
Drahocenná krev uniká
A zatím naše chudoba visí

Ovčáci honí ten
bezduchý trans
A stádo běží za tančícími
loutkami
V osudovém zalíbení

Stačila jim jenom
záminka,válka následuje
Hlavy na špalek
Naše krky jsou na řadě
Neboť ti,co zemřeli
A bojovali za naše práva
Ti,jejichž děti jsou
teď otroky
Se obracejí v hrobě

Militaristi a senátoři
sedí v klidu,jako vždy
Jejich synové nepoznají
jaké to je válčit
Ale vojáci jsou mrtví
A děti prolily krev
A ticho otupuje
Co se z nás stalo?

Chraň nás bůh

Sbohem,armádo
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy