Texty písní Madball Demonstrating My Style Ball Of Destruction

Ball Of Destruction

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You wanna try and fuck with me
And disrespect my family
You wanna judge the way I live
And you don't even know me
You'll never understand our hate
It doesn't matter anyway
Never understand our kind
Try to disrespect what's mine
Your words don't mean a thing to me
Your living in a fantasy
Now we have no more to say
We'll get about it our way
Game has gone far enough
And it's time we put it to an end
We're comin' out with all we got
Time is runnin' out fast
Adn you're the only one to blame
We're comin' out with all we got
You won't forget our name
Můžete zkusit i se mnou
A neúcta moje rodina
Chcete, aby posoudili, jak jsem žít
A nemusíte ani vědět mi
Naše nenávist nikdy nepochopíte
Je to nevadí
Naše Charakter nikdy nepochopí
Pokuste se nerespektování toho, co je moje
Vaše slova neznamenají nic pro mě
Vaše bydlení v fantasy
Teď nemáme co říct
Dostaneme o tom Náš způsob
Hra už dost
A je na čase, dáme to do konce roku
My jsme sem 'se všemi jsme se dostali
Čas je Runnin 'se rychle
Dna're jediná komu dávat vinu
My jsme sem 'se všemi jsme se dostali
Nebudete zapomenout na jméno
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy