Texty písní Madina Lake From Them Through Us To You Here I Stand

Here I Stand

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

My hands shake cause today,
i know you're gonna break my heart and,
my life without you in it
is a life thats not worth living.
i'll be strong but i wish i was someone else,
anyone but me tonight

here i stand, all alone,tonight
and i wish i was strong enough to breathe
without you, in my life,
i wish i was anyone but me.

so I'll start to pretend I'm ok
but you should know by now that
my life is smoke and mirrors,
the one thing is crystal clear
that i'm the one wishing i was someone else,
Anyone but me tonight

here i stand (here i stand)
all alone, (here i stand)
tonight (here i stand)
and i wish i was strong enough to breathe (here i stand)
without you, (here i stand)
in my life, (here i stand)
i wish i was anyone but me.

(Where do we go?) (Where do we go?)

inside i start to fall apart. (Where do we go?)
and i'll pretend I'm holding on (Where do we go?)
so i guess i'll bleed in silence.(In silence)
i guess i'll bleed in silence.

here i stand (here i stand)
all alone, (here i stand)
tonight (here i stand)
and i wish i was strong enough to breathe (here i stand)
without you, (here i stand)
in my life, (here i stand)
i wish i was anyone but me.

here i stand (here i stand)
all alone, (here i stand)
tonight (here i stand)
and i wish i was strong enough to breathe (here i stand)
without you, (here i stand)
in my life, (here i stand)
i wish i was anyone but me.
Moje ruce se třesou, protože dnes
vím že mi zlomíš srdce a můj život
bez tebe v něm je bezcenné žití.
Budu silný protože sním o tom
že budu někým dalším,
ale nikým dnes v noci.

Tady stojím, po celou dobu, dnes
A sním, byl jsem silný dostatečně k dechu
bez tebe, v mém životě
Kéž bych byl kdokoli, ale já.

Tak já začnu předstírat. jsem OK
ale měla by jsi vědět
můj život je kouř a zrdcadla,
jedna věc je křišťálově čistá
že sis přála abych byl někdo jiný,
Kdokoliv ale já dnes v noci

Tady stojím
po celou dobu
tuto noc
a sním abych byl schopný dýchat
bez tebe
v mém životě
sním abych byl kdokoliv ale já.

(kam jdeme?) (Kam jdeme?)

Uvnitř jsme se začal rozpadat (kam jdeme?)
a budu předstírat že jsem vydržel (kam jdeme?)
Takže myslím, že budu krvácet v tichosti (kam jdeme?) Takže myslím, že budu krvácet v tichosti

Tady stojím
po celou dobu
tuto noc
a sním abych byl schopný dýchat
bez tebe
v mém životě
sním abych byl kdokoliv ale já.


Tady stojím
po celou dobu
tuto noc
a sním abych byl schopný dýchat
bez tebe
v mém životě
sním abych byl kdokoliv ale já.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy