Texty písní Mandragora Scream Volturna A Chance from Him

A Chance from Him

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I am the streets of glass
In these sad days
My stare's lost into the void
People get lost

I can't reach a Paradise
It's always higher... more than I can bear
I can't see with my blind eyes
But through my tears of fire

SAVE ME, MY SOUL
FORGIVE ME
SHOW ME, JUST HEAR! HEAR MY PRAYERS

When I go down, when I go down
It's too late to pray for the lies
You never cried

Please God put an end
To this Sandness
Let the livin' stand
Let the dead rest
Save the lonely souls
Gethered by your side
Take me out from this grave
Give me life back
Jsem na ulicích ze skla,
v těchto smutných dnech.
Můj pohled se ztratil v nicotě,
lidi se ztratili.

Nemůžu dosáhnout Ráje,
je vždycky výš...víc než jsem já.
Nevidím mýma slepýma očima.
ale slzami ohně.

Zachraň mě, mou duši,
odpusť mi,
ukaž mi, jen mě vyslyš! Vyslyš mé modlitby.

Když jdu dolů, když jdu dolů.
je příliš pozdě modlit se za lži,
nikdy jsi nebrečel.

Prosím, bože, ukonči ten
smutek.
Nechej žijící stát,
nechej mrtvé odpočívat.
Zachraň ty duše,
které jsou po mém boku.
Vysvoboď mě z tohoto hrobu,
vrať mi život.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy