Texty písní Manowar Fighting the World Defender

Defender

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When you are old enough to read this words
Their meaning will unfold
These words all that's left
And though we've never meet, my only son
I hope you know
That I would have been there to watch you grow
But my call was heard and I did go
Now your mission lies ahead of you
As it did mine so long ago
To help the helpless ones who all look up to you
And to defend them to the end

Defender
Ride like the wind
Fight proud, my son
You're the defender
God has sent

Father,father,father
I look up to you and heed thy call
This letter ends my search
I'll live your dream now passed on to me
And I now wait to shake the hand of fate
Like the dusk awaiting dawn

So wizards cast your spell
With no heart to do me well
So it's written,it shall be

Defender
Ride like the wind
Fight proud, my son
You're the defender
God has sent
Až budeš dost starý, abys přečetl tyto slova
Jejich význam se vyjeví
Tato slova jsou vše, co zbylo
A ačkoli jsem se nikdy nesetkali, můj jediný synu
Doufám, že víš
Že bych u tě byl, abych tě viděl vyrůstat
Ale moje výzva byla vyslyšena a já jsem šel
Nyní je před tebou Tvůj úkol
Tak jako byl můj kdysi dávno
Pomáhat bezmocným, kteří k tobě vzhlížejí
A bránit je, až do konce

Ochránče
Bež s větrem
Bojuj hrdě, můj synu
Jsi ochránce
jehož poslal bůh

Otče, otče, otče
Vzhlížím k tobě a beru tvojí výzvu
Tento dopis končí mé pátrání
Budu žít tvůj sen, který nyní přešel na mě
A nyní čekám, abych osudu potřásl rukou
Stejně jako soumrak čeká na svítání

Čarodějové, vyvolávejte svá kouzla
Bez odvahy k čestnému boji
Tak je to napsáno, musí být

Ochránče
Bež s větrem
Bojuj hrdě, můj synu
Jsi ochránce
jehož poslal bůh
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy