Texty písní Manowar Gods Of War Glory Majesty Unity

Glory Majesty Unity

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Deep Into The Heart Of The Battle They Fought. Covered On
All Sides As All Converged On Them, Until The Four Could
No Longer Be Seen. As Time Passed I Feared Them Lost, Then
Slowly The Armies Separated, Many Were Dead. I Saw The Four
Each Down On One Knee, All Stopped To Watch And Gaze
Upon Them With A Smile Of Victory Before Sending Them Into
The Ground.

Then They Rose Together To Make A Final Stand. With Their
Last Bit Of Strength They Raised Their Arms Into The Air Pointing
Blood Stained Weapons To The Sky. They Called Upon The God
Of War And Made Ready To Die. But Odin Would Not Call
Them This Day To Valhalla, Instead He Sent Thunder And
Lightning To Strike The Ground, Bestowing Upon Them The
One Gift Every Warrior Lives In Hope Of – The Berserker Rage!

Now Filled With That Strength, The Power Of A Thousand
Men Was Given Them. No Longer Mortal They Were Touched
By The Gods. This Time When They Took Up The Attack, Men Fell
Not By Tens, But By Hundreds, By Thousands. And When The
Smoke Did Clear, The Four Spoke The Words And The Masses
Answered The Response Of The Warrior’s Prayer.

Gods Of War I Call You
My Sword Is By My Side
I Seek A Life Of Honor
Free From All False Pride

I Will Crack The Whip
With A Bold Mighty Hail
Cover Me With Death
If I Should Ever Fail

Glory, Majesty, Unity
Hail! Hail! Hail!
Hluboko v srdci bitvy bojovali. Na které se vztahuje na
Všech stran, protože všechny konvergovaných na ně, až se čtyři zmohl
Už není vidět. Jak čas ubíhal jsem se bál nich ztratil, pak
Pomalu armády oddělené, mnoho byl mrtvý. Já jsem viděl čtyři
Každý na jedno koleno, vše Zastaveno sledovat a Gaze
Po nich s úsměvem Victory Před odesláním do
Ground.

Pak se zvedl, aby společně Závěrečná Stand. S jejich
Poslední kousek síly zvedli ruce do vzduchu a ukazování
Krev obarvených zbraní do nebe. Oni vyzval boha
Války a připravena zemřít. Ale Odin Nenazval
Jim tento den Valhalla, místo toho poslal Thunder A
Lightning narazila na zem, propůjčit jim
Jeden dárky Každý bojovník žije v naději, že - Berserker Rage!

Nyní plněné, že síla, The Power Of tisíc
Muži jim dal. Už Mortal Oni byli dojati
Bohové. Tento době, kdy začal útok, muži Fell
Ne o desítky, ale stovky, tisíce. A když
Líbilo se kouř jasné, čtyři mluvil slova a lidu
Odpověď: Odpověď válečníkovi je modlitba.

Volám bohy války
Můj meč je po mém boku
Hledám čestný život
Zbavený vší falešné hrdosti

I Will Crack Whip
S Bold Mighty Hail
Cover Me se smrtí
Pokud bych měl někdy selhání

Sláva, veličenstvo, Jednoto
Hail! Hail! Hail!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy