Texty písní Manowar Gods Of War Hymn Of The Immortal Warriors

Hymn Of The Immortal Warriors

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

A Hero Was He
Touching All Our Lives
As If He Lived And Died
In A Single Moment

Great Were His Deeds
All His Words Were True
He Lived And Died
A Man Of Honor

He Paid With His Life
For His Life Was The Price
To Pass The Gates Immortal

Thy Journey Begins
With Sword In The Wind
Stay Thy Hand Rest Thy Command
For Odin’s Call Was Heard Above Them All
Thy Name Shall Never Die!

Long Shall We Remember
He Who Walked The Road Of Danger
Master Of Revenge
Death’s No Stranger

Blood And Death Lived On His Sword
The God Of War His Only Lord
Into The Depths Of Hell
Go All He Fell

Take Thy Shield Take Thy Sword
All Thy Weapons To The Sky
Ye Shall Need Them When Odin Bid Thee Rise

For None But The Brave
Shall Rise Up From The Grave
To See The Valkyries Fly

And So It Was By The Hand Of Odin
Did The Immortal Warrior Pass Through
The Gates Of Valhalla And Into Legend.

Rise Brother Rise Pass Valhalla’s Gates
Here Great Warriors Await

Reborn From Thy Steel
All Thy Wounds Be Healed

From The Earth To The Sky
Now The Son Of Odin Rise!

Take Thy Place Among The Kings
For Thy Soul Shall Never Die!
Byl hrdinou
Dotkl se života nás všech
Jako by žil a zemřel
V jeden moment

Velké byly jeho skutky
Vše co řekl byla pravda
Žil a zemřel
Muž se ctí

Zaplatil svým životem
Za jeho život byl odměnou
Průchod branami nesmrtelných

Jejich cesta začíná
s mečem ve větru
Buď jejich rukou, zbytek je jejich vůle
Každý z nich vyslyší Odinův rozkaz
Jejich jméno nikdy nezemře!

Dlouho budeme vzpomínat
Na toho, kdo šel cestou nebezpečí
Pán pomsty
Smrt mu nebyla cizí

Krev a smrt žily na jeho meči
Bůh války mu byl jediným pánem
do hloubky pekel
jde všechno co cítil

Vem jejich štít, vem jejich meč
všechny jejich zbraně do nebe
Mohl bys je potřebovat až ti Odin umožní povstat

Pro nic než slávu
Mohou povstat z hrobů
Aby viděli let valkyrii

A tak se stalo rukou Odina
Nesmrtelný bojovník prošel
Branami Valhally a vstoupil do legend

Povstaň bratře povstaň projdi branami Valhally
tady čekají velké bojovníky

Znovuzrození z jejich oceli
všechna jejich zranění budou uzdravena

Ze země do nebe
teď stoupají Odinovi synové

Zaujmou svá místa vedle králů
Jejich duše nikdy nezahynou.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy