Texty písní Manowar Gods Of War The Blood Of Odin

The Blood Of Odin

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Upon His Shoulders Perch Two Ravens, Huginn And Muninn. They Circle The Earth By
Day Seeing All, At Night They Report To Him The World’s Tidings. He Wears A Golden
Helmet And A Golden Ring, At His Side Sit Two Wolves. His Weapons A Magic Sword
And A Spear Called Gungnir, They Are Carved With Runes. His Eight Legged Horse Sleipnir
Carries Him Over Land Sea And Air, The Bringer Of The Valiant Dead, The Einherjar, From
The Battlefield Across The Rainbow Bridge To Valhalla.

For A Single Drink Of The Enchanted Water He Paid With One Eye, He Was Granted
Supreme Wisdom. He Is The God Of Poetry, Sorcery, And Death. Wounded, Pierced By
A Spear He Hung Upside Down For Nine Days. Fasting And Agony He Made Of Himself
A Sacrifice To Himself. Given No Bread Nor Mead He Looked Down, And With A Loud
Cry Fell Screaming From The World Tree. In A Flash Of Insight The Secret Magic Of The
Runes Was Revealed To Him. He Took Up The Runes And Mastered Them, Eighteen Powerful
Charms For Protection, Success In Battle, Lovemaking, Healing And The Power To Bring
Back The Dead.

His Sacred Blood Mixed With Black Wind And Rain Wept Down From The World Tree
Deep Into The Earth. He Commanded The Earth To Crack Open And To Spew Forth The
Strongest Of The Strong!

On This Day He Did Bestow Unto The World The Sons Of Odin!
Na ramenou hřadují dva havrani, Huginn a Muninn. Krouží kolem Země
ve dne vidí všechno, v noci mu hlásí zprávy světového poselství. On nosí zlatou
helmu a zlatý prsten, po jeho boku sedí dva vlci. Jeho zbraní je kouzelný meč
a kopí nazývané Gungnir, je vyřezáváno runami. Jeho osminohý kůň Sleipnir
ho nese nad zemí, nad moři a vzduchem, nositel chrabrých mrtvých, Einherjar, z
bojiště přes duhový most k Valhalle.

Za jediný nápoj očarované vody, který zaplatil jedním okem, mu byla udělena
nejvyšší moudrost. On je bůh poezie, čarodějnictví a smrti. Zraněný, provrtán
oštěpem visel hlavou dolů na devět dní. Půst a utrpení, udělal sám
oběť pro sebe. Nedali mu chléb ani medovinu, díval se dolů, a hlasitě
plakal, cítil křik ze stromu světa. V záblesku pochopení tajemství magie
mu byly odhaleny runy. Začal s runami a osvojil si je, osmnáct silných
kouzel pro ochranu, úspěch v bitvě, milování, léčení a pravomoc přivádět
zpět mrtvé

Svou duchovní krev smíchanou s Černým větrem a deštěm plakal dolů ze stromu světa
hluboko do Země. On poručil Zemi prasknout, otevřít se a vyvrhnout ven
nejsilnější ze silných!

Na tento den propůjčil světu syny Odinovi!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy