Texty písní Manowar Hell On Wheels The Blood Of My Enemies

The Blood Of My Enemies

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Three sons have I, and they
Ride by my side. - The fierce,
The black, and the wicked are
their names - we ride down my
enemies on their half-hearted flight.
No voice of mercy - no evangels of light.

Mighty messengers - heathens rage
Witness our coming - gods of the dead.
I ride through the air -
I laugh as I die - with powers of evil
Dark knowledge is mine.
The ride of the wicked.
The 1st sin was trust. -
Kill without warning - for blood now
I lust.

Strong winds - magic mist
To Asgard the Valkries fly
High overhead - they carry the dead
Where the blood of my enemy lies.

Three sons have I, and they
Ride by my side. - The fierce,
The black, and the wicked are
their names - we ride down my
enemies on their half-hearted flight.
No voice of mercy - no evangels of light.

Strong winds - magic mist
To Asgard the Valkries fly
High overhead - they carry the dead
Where the blood of my enemy lies.
Tři syny já mám
Jedzdí mi po boku - Krutost,
Temnota, a Bezbožnost jsou
jejich jména - Srážíme mé
nepřátele při jejich váhavém letu.
Žádný hlas milosrdenství - žádná evangelia světla.

Mocní poslové - Hněv Barbarů
Svědectví našeho příchodu - bohové mrtvých.
Jezdím vzduchem -
Směji se, umíraje - Silami zla
Získám Temné vědění .
Jízda Hříšníků.
První hřích byla Důvěra. -
Zabit bez varování - pro krev
po níž tak bažím.

Silný Vichr - Kouzelné mlhy
K Asgardu slétají se Valkýry
Vysoko nad hlavou - přináší mrtvé
Od míst kde krev mých nepřátel spočívá.

Tři syny já mám
Jedzdí mi po boku - Krutost,
Temnota, a Bezbožnost jsou
jejich jména - Srážíme mé
nepřátele při jejich váhavém letu.
Žádný hlas milosrdenství - žádná evangelia světla.

Silný Vichr - Kouzelné mlhy
K Asgardu slétají se Valkýry
Vysoko nad hlavou - přináší mrtvé
Od míst kde krev mých nepřátel spočívá.

Silný Vichr - Kouzelné mlhy
K Asgardu slétají se Valkýry
Vysoko nad hlavou - přináší mrtvé
Od míst kde krev mých nepřátel spočívá.

Silný Vichr - Kouzelné mlhy
K Asgardu slétají se Valkýry
Vysoko nad hlavou - přináší mrtvé
Od míst kde krev mých nepřátel spočívá.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy